Между 25 и 30 хиляди жени, родени в първата година на 60-те, ще започнат да получават през 2021 година две пенсии - една държавна и една частна от втория задължителен стълб. Те обаче се изправени пред ситуация, при която не при всички общият сбор на двете пенсии ще е по-голям от този, който биха получавали при изцяло държавна пенсия. Защо се получава така?

Ключовата дума тук е "редукция" или по-точно "коефициент на редукция". Това е механизмът, по който държавата намалява държавната пенсия за сметка на частната. Причината за намалението е, че част от осигурителните вноски отиват в пенсионен фонд вместо в НОИ, които предполага и по-малко пари, внесени в държавното осигуряване. Както често обаче се случва, дяволът е в детайлите, а не в принципа на редукция.

Равна редукция за всички, без значение колко са внасяли в общественото осигуряване

По сега действащата наредба новите пенсионери ще получават с 20% по-ниска пенсия от държавата, защото са се осигурявали на две места. Това правило важи за всички - независимо дали сега влизат на пазара на труда или са на него от 40 години. Ето защо първият проблем е свързан с периода на осигуряване -първите пенсионери, които реално са се осигурявали през половината от прослуженото време само за държавна пенсия, ще получават редуцирана такава, само защото през втората половина са влагали и в частен фонд.

"Тази редукция се извършва за целия осигурителен път - например, ако вие сте започнали да се осигурявате на 18 години, но това е било преди 2002 година - когато въобще не е имало такива стълбове - редукцията не е от 2002 г., а от началото на вашето осигуряване - например от 1997 г. Това е абсурдно", казва д-р Хасан Адемов, цитиран от Клуб Z.

Логиката тук е пенсията да бъде намалена пропорционално с времето, в което осигуреният е внасял на две места, а не за целия период. На това мнение е и Иван Нейков, който е бивш социален министър и един от хората, въвели реформата преди 20 години.

"Проблемът с редукцията на държавната пенсия е математико-технически и политически, защото решението за размера на процента е взето административно. В момента при коефициента има две родилни петна, посочи той. Първо, редукция на държавната пенсия следва да бъде правена само за годините, през които човекът се е осигурявал във втория стълб, защото тогава има пренасяне на осигуровки от първия към втория стълб. Но за предходни години такава редукция не трябва да се прави", категоричен е Нейков, цитиран от Investor.bg

Пенсионните фондове са събрали 15 милиарда лева. Но един ключов въпрос стои нерешен

Пенсионните фондове са събрали 15 милиарда лева. Но един ключов въпрос стои нерешен

Как ще бъде изплащана втората пенсия и защо едно законодателно решение ги ощетява значително

Според друг бивш министър - Лидия Шулева, коефициентът трябва да бъде намален и по друга причина - косвеното участие на осигурените в пенсионната система. Спрямо началото на века, днес дупката в Националния осигурителен институт се запълва с много повече пари от данъци, отколкото тогава. Ето защо логично е хората, които са внасяли такива и на практика участват в нейното запълване, също да получават по-малка редукция.

"Първо, осигурителната вноска в НОИ към днешна дата е много по-малка, отколкото, когато е изчислявана 20-процентовата редукция. Второ - участието на държавата чрез трансфери е увеличено няколко пъти", казва тя, цитирана от Investor.bg

По думите й е правилно процентът на намаление на държавната пенсия да се изчислява спрямо процента, който държавата има като осигурител към момента заради трансферите, които допълват дефицита в НОИ. Ако това не бъде направено, на практика родените след 1 януари 1960 година са лишени от възможността техните пенсии в първия стълб да бъдат субсидирани, което е несправедливо.

Според  експерт от пенсионните фондове, справедливият коефициент на намаление е 6-7%:

"При тази редукция винаги две пенсии ще са повече от една", казва той. "Сегашният процент (20%) на практика означава, че осигурените във втория стълб нямат право на субсидия от страна на държавата за пенсията си от първия, тоест, че те, чрез своите данъци, не са субсидирали пенсиите на своите родители. Субсидията от държавния бюджет към фонд Пенсии на НОИ се формира от данъците. Така че погрешно е да се счита, че хората с вноски в частни фондове нямат принос към тази субсидия".

Началото на проблемите - от една недовършена реформа

От въвеждането на тристълбовия модел и реформата в пенсионната система минаха вече 20 години. Първите частни осигурителни партиди са отворени през 2002 година и ще бъдат затворени през 2021. Още обаче когато реформата е започната се знае, че за да проработи тя са нужни две неща: намаляване на дупката в НОИ, която всяка година се покрива от държавния бюджет, както и повишаване на процентната вноска в частните фондове до поне 7%.

Това не се случва, дори напротив - дефицитът в НОИ се е увеличил значително, а вноската за втора пенсия стои на 5%, като в първите години тя дори е само 2%. При тези обстоятелства първите пенсионери след реформата на системата ще са внасяли по-малко във фондовете, но същевременно ще са финансирали повече НОИ косвено чрез данъците. Въпреки това ще получат значително по-редуцирана държавна пенсия, защото подпомагането на системата не е ставало директно в сметките на НОИ.