Постепенно и видимо забавяне в покачването на цените на имотния пазар в София се забелязва през последните три месеца на 2018 година в София, отчитат от Arco Real Estate. "Това все още не значи спад, нито има признаци за такъв", уверени са от компанията.

Публикуваните от Националният статистически институт (НСИ) данни за индекса на цените за третото тримесечие на 2018 г., показват, че годишният ръст на цените достига 6,3% за периода. За съпоставка, данните от първото тримесечие отчетоха годишен ръст от 7,1% за периода, а за второ - 7,5% за периода. Спрямо предходното тримесечие ръстът е едва 0,77%, който е и най-ниският резултат от 2015 г. насам.

Така за спад на цените на жилищата в София е трудно да се говори, но в сравнение с предходните години ръстът видимо се забавя.

Какво се купува в София: Тристайни жилища с паркомясто

Какво се купува в София: Тристайни жилища с паркомясто

Цените са с 11% по-високи през първите девет месеца на годината

Строителството се увеличава

По отношение на сектор "Строителство" данните на Националния статистически институт отчитат ръст. По предварителни данни през октомври 2018 г. индексът на продукцията в сектора, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3,3% над равнището от предходния месец. През октомври 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1,8%.

А търсенето намалява

Arco Real Estate отчита спад в броя на постъпилите запитвания за покупка на имот в размер на 7,1% за четвъртото тримесечие на 2018 г., спрямо периода юли-септември на 2018 г., който допълнително подкрепя твърдението за наблюдаващ се спад в броя на сключените сделки, започнал през третото тримесечие.

И през четвъртото тримесечие се наблюдава поддържане на повишен интерес към покупка на парцели, който се изразява в увеличаване на броя запитвания с почти 11% спрямо предходното тримесечие и 2,4 пъти спрямо същия период на изминалата година. Търсенето продължава да е основно на парцели за жилищно строителство - 86% от постъпилите запитвания и едва 14% са за парцели за промишлено строителство.

Жилищата във Варна са поскъпнали 6 пъти по-бързо от тези в София през 2018-а

Жилищата във Варна са поскъпнали 6 пъти по-бързо от тези в София през 2018-а

Цените ще продължат да вървят нагоре, но с по-бавни темпове, казва експерт

Предлагането също расте

Предлагането на жилищни имоти на територията на град София за четвъртото 3-месечие на 2018 г. отчита ръст от 2% спрямо предходното тримесечие на 2018 г. Около 3% от продавачите предлагат къщи, а основната група продавачи - 94% - апартаменти, останалите жилищни имоти (ателие, мезонет, етаж от къща) представляват около 3% от общото предлагане.Каква бе 2018 г. за пазара?

През 2018 г. се запази тенденцията от 2017 г. за нарастване на цените, но вече с много по-умерени темпове. Свидетелство за това е фактът, че докато в началото на годината България беше в топ 10 на жилищните пазари с най-бърз ръст на цените в света, то в края на година вече заема 12-та позиция. Ако през 2017 г. ръстът на цените беше между 8 и 9%, то в края на 2018 г. той вече е близо 6%.

В съответствие с развитието на пазара на имоти и в резултат на ниските лихви, които достигнаха до 2,9%, ипотечното кредитиране също отбеляза ръст. Целта на основния процент от българските кредитоискатели беше постигане на финансиране чрез ипотечен кредит от 85-90% от стойността на придобивания имот, което превръща и нашия пазар в по-рисков по отношение на жилищното кредитиране.

Arco Vara продава брокерския си бизнес в България

Един от най-големите инвеститори в имоти в България продава брокерския си бизнес

Цената на сделката не е обявена, компаниите ще плащат лиценз