Нарастващата популярност на четиридневната работна седмица все още не е достатъчна, за да стане масова, но някои държави вече вървят натам, като правят някои експерименти и то успешни. Според доклад, след най-големия опит за четиридневна работна седмица, 89% от британските компании са направили политиката постоянна, като 51% са приели постоянно по-кратката работна седмица. Проучването, проведено една година след изпитването, показва положителното въздействие върху организациите, като 55% от изпълнителните директори го описват като "много положително", а 82% съобщават за подобрено благосъстояние на персонала.

В цяла Европа тенденцията на намалено работно време е очевидна, като средният брой отработени часове на служител остава под 37 часа на седмица. Този спад следва дългосрочна тенденция, датираща от 19 век, като работните часове в развитите икономики непрекъснато намаляват. Тенденцията е по-силно изразена сред младите хора.

Проучването на МВФ разкрива, че намаляването на работните часове е по-ясно изразено в по-богатите страни, което предполага ефект на дохода над ефекта на заместване при определяне на предлагането на труд.

Най-дългият работен ден се наблюдават в Мексико с 2 128 отработени часове за година. Ето защо Мексико често се нарича най-трудолюбивата страна в света.

Но, къде по света се работи най-малко. Monkey Insider прави тази класация, като се позовава на базата данни на Ourworldindata за средните годишни работни часове на човек през 2019 г. Ето и топ 15.

15. Аржентина

Средни часове годишно работно време: 1609

14. Швеция

Средни часове годишно работно време: 1605

Въпреки по-кратките работни седмици производителността на Швеция остава конкурентна в сравнение с други страни от ЕС. Швеция предлага изобилие от предимства за семейства. Това е една от страните, които работят най-малко.

13. Словения

Средни часове годишно работно време: 1593

В Словения средният нетен коригиран разполагаем доход на домакинство на глава от населението е 25 250 долара годишно, под средното за ОИСР от 30 490 долара. Равнищата на заетостта са благоприятни, като 71% от хората на възраст от 15 до 64 години имат платена работа, което е над средното за ОИСР от 66%.

12. Финландия

Средни часове годишно работно време: 1591

11. Белгия

Средни часове годишно работно време: 1586

Белгия е водеща в Европа по отношение на баланса между професионалния и личния живот, като над половината (53%) от белгийците са доволни от баланса си между професионалния и личния живот, според проучване на SD Worx. Въпреки това 19% смятат, че има какво да се подобри.

10. Швейцария

Средни часове годишно работно време: 1557

9. Еквадор

Средни часове годишно работно време: 1552

Обикновено е разрешено да се работи до осем часа на ден, като извънредният труд е изключение за превишаване на това ограничение. При стандартна 5-дневна работна седмица служителите обикновено имат право да работят максимум 40 часа, с изключение на извънредния труд.

8. Уругвай

Средни часове годишно работно време: 1533

Поради доста краткото работно време в страната, тя се смята за една от най-малко трудолюбивите страни в света. Въпреки това, Уругвай има високо образована работна сила, с ниво на грамотност от 97%, което е най-високото в Латинска Америка.

7. Люксембург

Средни часове годишно работно време: 1506

Люксембург има силна икономика с високи нива на производителност, което позволява на работниците да правят повече за по-кратко време. Правителството се фокусира върху качеството пред количеството, като насърчава ефективността и благосъстоянието на служителите. Щедрите социални помощи и строгите закони в областта на труда са в помощ на служителите.

Освен че е една от страните с най-високи заплати, тя е и една от страните с най-кратки часове на пълен работен ден.

6. Франция

Средни часове годишно работно време: 1505

По статистика на ОИСР, хората във Франция се радват на средно 16,2 часа свободно време на ден, нареждайки се на второ място след Италия в това отношение. Франция държи третата позиция в списъка на Remote за баланс между професионалния и личния живот, като има един от най-много дни законоустановен годишен отпуск (36). Франция е и една от страните с най-малко работно време в Европа.

5. Исландия

Средни часове годишно работно време: 1454

В Исландия приблизително 85% от работниците са приели четиридневна работна седмица. Тази промяна не е довела до намаляване на заплащането, а до повишена производителност и благосъстояние сред служителите.

4. Нидерландия

Средни часове годишно работно време: 1440

3. Германия

Средни часове годишно работно време: 1386

От 4 март 2024 г. всички служители в Германия са задължени по закон да записват официално работното си време. Този мандат следва решение на Федералния трудов съд на Германия (BAG), насочено към осигуряване на точно проследяване на работните часове. Работодателите трябва да създадат система за проследяване на времето, за да улеснят този процес, позволявайки на служителите да регистрират своите действително отработени часове. Въвеждането на тази система отговаря на опасенията относно неплатения извънреден труд, като статистиката показва значителен обем неплатен труд в страната. Новият регламент се прилага универсално, слагайки край на предишните споразумения, основани на доверие между работодатели и служители, с изключение на специфични случаи като служители с минимална работна заплата и определени индустрии с експлоататорски практики.

2. Норвегия

Средни часове годишно работно време: 1384

Норвегия се слави с изключителен баланс между професионалния и личния живот, като едва 1% от работниците работят допълнително време. Служителите на пълен работен ден обикновено имат 15,7 часа свободно време за сега си и лични грижи. Освен това страната се отличава със своята първокласна образователна система.

1. Дания

Средни часове годишно работно време: 1381

Само 1% от служителите работят над 50 часа седмично, датските работници се радват на значително по-малко часове в сравнение със страни като Италия и средното за ОИСР.

36 дни законоустановен годишен отпуск е сред хубавите предимства - един от дългите богатите страни. Освен това схемата Flexjobs на Дания, въведена през 1998 г., позволява на работниците да поискат алтернативно работно време, модели или по-малко физически натоварващи задачи, като допълнително се съобразяват с индивидуалните нужди и предпочитания. Това е страната с най-кратко работно време в света.