Силният интерес на купувачите се запази на БФБ и в сряда и то при нараснали обеми, а броят на търгуваните компании премина 100, достигайки 113. От тях на по-високи средни нива се установиха 69, в обратната посока бяха 35, а 9 останаха без промяна.
Формираният борсов оборот възлезе на 4.06 млн. лв., като този от редовната търговия с акции достигна 2.84 млн. лв.

В положителна посока продължиха и борсовите индекси, като SOFIX достигна 361.83, с 5.25% по-нагоре от вчера, приближавайки по време на сесията декемврийския си връх на 378.36, BG40 се измъкна над 100 точки до 101.17, или с 2.69% по-високо, а BGTR30 повиши стойността си с 4.99% до 266.75. Властващият оптимизъм в сряда бе отразен и от индекса на АДСИЦ-ите BGREIT, затворил с 0.33% по-нагоре на 39.60.

19 от компаниите в най-стария борсов измерител затвориха на по-високи средни нива, докато на червено бе само една - М+С Хидравлик. след 11 сделки за 3352 лота акциите й бяха натиснати с 1.82% по-надолу до 3.07 лв. за бр. В ярко зелено бе и BG40, където освен машиностроителното дружество, под натиск се оказа и Петрол, -2.99% до 7.57 лв.

Химимпорт си остана най-активно търгуваната позиция със забележителните 420 сделки за над 220 хил. лота., а цената на акциите му се изстреля с нови 15.48% по-нагоре до средна 2.57 лв. за бр.

Подобно бе положението и при акциите на ЦКБ, търгувани с 14.78% по-скъпо на 1.29 лв., и при книжата на ПИБ, които пък поскъпнаха с 14.36% до 2.46 лв.
С над 10%ен ръст сред останалите най-ликвидни приключиха и Ходинг Пътища и Мостстрой, както и Спарки Елтос, търгувано вече и над 2 лв. за бр. В рамките на 93 покупко-продажби книжата му се изстреляха с цели 17.02% по-високо до средни нива от 1.95 лв. за бр.

Раздвижване денят донесе и при Топливо и Енемона. От акциите на първото бяха изтъргувани книжа за 75 хил. лв. на цена 4.42 лв., или с ръст от 4.93%. Сделките с ценните книги на Енемона пък бяха за повече от 100 хил. лв., на средно ниво 8.74 лв., +7.72%.

Извън индексите, интерес се появи и по позицията на Ломско пиво, чиито книжа след 15 сделки за близо 10 хил. лота скочиха със 7.22% до 1.02 лв.

Сред по-активно търгуваните книжа на отрицателна територия се оказаха тези на Пловдив - Юрий Гагарин - БТ, разменяни с 2.22% по-евтино на 16.41 лв. Натиск имаше и при Фонд за недвижими имоти България, -1.03% до 0.78 лв.

Отново при разнопосочни нагласи и при вяла активност на пазара на компенсаторки, компенсаторни те записи паднаха с 4.25% до 25 ст., докато поименните компенсационни бонов поскъпнаха с 3.38% до 27 ст.