Пазарът на биогоривата в България крие голям потенциал, зави Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност.

Секторът на транспорта у нас е вторият по енергоемкост след индустрията. Транспортната сфера ползва около 68% от енергийното потребление у нас, като тенденцията е енергийната консумация в този сектор да продължава да расте.

Развитието на пазара на биогорива у нас ще може да реши 5 основни проблема, заяви Ерменков.

  1. Ще се намали зависимостта от вноса на петрол в страната.
  2. Ще се намали външно-търговския ни дефицит
  3. Ще се развият нови пазари на биогориво у нас
  4. Ще се намалят емисиите от вредни газове в атмосферата
  5. Ще се спомогне за изграждането на устойчиво развитие в сектора на транспорта у нас.

Според Ерменков ако се използват нестопанско заетите земеделски земи, които в страната ни са около 8% (460 хил. дка.) за производството на биогорива, ще може да се произведат близо 460 Kton биодизел и около 200 хил. т. биоетанол.

Интерес предизвиква и пазарът на биогорива от второ поколение, дори по-голямо от тези от първо поколение, допълни Ерменков.

Биогоривата от второ поколение ползват като суровина отпадъци от земеделието и животновъдството.

Този сегмент обаче също има негативи, заяви изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност. Като такива той посочи високите разходи за производство на единица биогориво, ограничена суровинна база и редица технологични проблеми.

В момента страната ни произвежда около 61 хил. т. биодизел годишно, като прогнозата за 2008 г. е 594 хил. т.

Производството на биоетанол в момента е 15 хил. т. годишно, като през 2008 г. то ще нарасне на 55 хил. т., след като започне производството и в завода на „Захарни заводи" в Горна Оряховица.