Инвеститорите стават все по-песимистично настроени към пазарите на ценни книжа, откогато и да е било през последното десетилетие, сочи проучване сред управителите на инвестиционни фондове публикувано от "Financial times".

Увеличаването на песимизма идва след спада на глобалните борсови индекси, като S&P 500 е намалял с 7% от май, а FTSE 100 е спаднал с почти 10% за същия период.

Песимизмът към инвестициите в акции е даже по-голям, отколкото в периода между 2000 и 2003 година, когато спадът на световните борси беше далеч по-рязък.

Инвеститорите намаляват очакванията си както за акциите на компаниите, така и за облигациите, като предпочитат парите в кеш, заради увеличаващите се страхове от стагфлация, според изследване на Merrill Lynch на мненията на 204 мениджъри на инвестиционни фондове.

Общо 27% от инвеститорите са заявили, че предпочитат вложенията в други видове активи, а не в акции.

Като 42% оценяват най-високо директните вложения в парични ресурси, докато за май делът е бил 31%.

Очакванията за глобалния растеж на икономиката и приходите стават все по-песимистични, като нараства делът на инвеститорите, които прогнозират покачване на инфлацията, съчетано с повишаване на основните лихвени нива.

81% от респондентите смятат, че общите очаквани печалби за следващите 12 месеца са нереално високи.

„Инвеститорите не знаят къде да се дянат. Те предпочитат петролът и основните суровини пред акциите, което може да доведе до опустошителна инфлация," според Керън Олни, анализатор в Merrill Lynch.

Европейските пазари са най-силно засегнати от тенденцията на отдръпване на инвеститорите от вложенията в акции и Европа се превръща от най-желано в най-нежеланото място за инвестиране на през последните 12 месеца, като 22% от инвеститорите дават по-ниска оценка на акциите в еврозоната, посочвайки като причина високите лихвени нива.

Още по-силен е негативизмът към пазара на ценни книжа в Обединеното кралство.

38% от респондентите оценяват по-ниско вложенията в акциите на британските компании, като песимизмът на инвеститорите достига най-високото си ниво за последното десетилетие.

Сравнението между повишаващите се цени на петрола и спада в банковия сектор е довело до безпрецедентни нива на отношение на европейските инвеститори.

Общо 62% от респондентите са посочили, че оценяват по-високо вложенията в нефтения и газовия сектори и също толкова са посочили, че оценяват по-ниско инвестициите в банковия сектор.