Изследователите са установили в какво се състои разликата между мъжкия и женския пол в начина на правене на кариера. Представителите на противоположните полове залагат на полярни качества - гласи изводът от проучването. Жените се стремят към успех, но отбелязват, че трябва да приспособяват плановете си към неизчезващата дискриминация по полов признак. Мъжете не могат да се съгласят с подобно сексистко обвинение.

Изследването е траело три години и в него са участвали работници от химическата промишленост в САЩ. Учените от Университета в Мериленд са провели редица анонимни анкети, в които общо са участвали 1800 жени и 300 мъже, заемащи ръководни постове. След това е проведено събеседване с 26 жени и 6 мъже.  

Резултатите показват, че мъжете поставят на едно от първите места по важност за изграждане на кариера умението да се прояви мобилност, за по-бързо изкачване по кариерната стълбица. Жените пък са уверени, че преди всичко трябва да следват собствената си линия на поведение, а също и да участват в ярки и значими проекти, в които може да се спечели признание. Тъкмо това мнение мъжете слагат на едно от последните места в списъка на важните делови качества.

Освен това, жените отбелязват, че са принудени да работят по-настойчиво за постигане на успех в кариерата. Мъжете не са съгласни с това мнение и го считат незначително.

Друг интересен извод: много жени заявяват, че половата дискриминация на работното място продължава. Това оказва влияние на постиженията им в кариерата.

Руски специалисти, от които бизнес медията ВЗГЛЯД търси коментар относно изводите от изследването, посочват, че те отразяват общата позиция на мъжете и жените без значение в коя страна живеят: „Действително, жената винаги търси постоянство, стабилност, стреми се целенасочено и по своему да прави нещо. А мъжете имат много идеи, те по-лесно и по-често сменят сферата си на дейност и се опитват да реализират колкото се може повече идеи".

И наистина, на жените е по-сложно да направят кариера, това е „исторически формирано". Но има тенденция към промяна в ситуацията - жените започват да заемат ръководни длъжности, но просто не го афишират.

Според руските коментатори, бизнесът е работа за жени. Жената - това винаги е материализация. Тя е призована да въплътява идеята. Както протича раждането на дете, така е и с раждането на нещо действително от някаква идея - а тази роля са си я присвоили мъжете. „Мъжът е носител на идеята, а реализирането и е работа на жената".

В идеалния случай не трябва да има подобно противопоставяне, „трябва да се стремим към сътрудничество - към изглаждане на съществуващите полюси между мъжко и женско, към хармония".

Според допитването на организацията GEM, 23% от рускините са готови да започнат свой бизнес, докато при мъжете този процент е 18%. Обаче засега реалността не съвпада с желанията: броят на жените в бизнеса спада. През 2004 Русия е била на първо място по брой жени във висшето ръководство: в 88% от компаниите. Сега делът е паднал на 73%. Изглежда жените са все по-потайни относно деловите си качества. А може наистина дискриминацията да изиграва своята роля.