Всяка година Българският дарителски форум (БДФ) прави проучване за конкретни дарителски практики и за това какви са тенденциите за развитие на филантропията в страната.

От последния анализ, който се базира на официални данни, но включва и национално представително проучване за обществените нагласи, изпълнителният директор на Фонда Теодора Бакърджиева сподели няколко основни извода.

Бизнесът, като социално отговорен и ангажиран, продължава да има водещо място по размер предоставени средства по различни каузи.

"Това е очаквано, тъй като бизнесите, особено тези, които са част от големи международни корпоративни семейства, а и успешният местен бизнес, имат лидерска позиция за въвеждане на добри бизнес модели", отбелязва Бакърджиева.

По мнението й се наблюдава все по-отговорно поведение на бизнеса към обществото ни.

"Ако до преди години приемахме за нормално бизнесът да откликва и да дарява само по големи християнски празници като Коледа и Великден, вече наблюдаваме практики, с които се вижда как отговорният бизнес осъзнато е взел решение да подкрепя дългосрочно промяна в конкретни сфери и политики. Като това поведение не е само в отговор на проблемни ситуации, а и за насърчаване на устойчиви и дългосрочни инициативи и проекти", допълни тя.

Пример за такава дългосрочна, устойчива инициатива е програмата "Tи и Lidl за по-добър живот" на Лидл България, която се провежда в пет последователни години. Най-голямата социално отговорна инициатива на ритейлъра подкрепя социално значими граждански проекти, като основната цел е постигането на по-качествен и пълноценен начин на живот в цялата страна.

В първите пет издания компанията финансира с общ фонд от 915 000 лева 119 вдъхновяващи граждански проекта в областта на образованието, околната среда, културата и историческото наследство. За този период въздействието им успява да достигне до над половин милион българи от 58 градове и села в цялата страна.

Голяма част от финансираните проекти продължават да оказват положително въздействие в своите общности и до днес, а броят на бенефициентите расте всеки ден.

От тази година програмата се нарича "Ти и Lidl за нашето утре" и по нея ще може да се кандидатства от 18 септември до 28 октомври, като освен сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, читалища и училищни настоятелства, вече могат да участват и младежи под 18- годишна възраст, както и медии и журналисти.

Всички критерии и форми за кандидатстване ще бъдат качени в специално създадената за случая онлайн платформа.

Сферите, в които може да се кандидатства, са пет, три от които са нови. #BeFair е насочена към проекти за социална справедливост и равенство. #BeActive е за инициативи, свързани с активния начин на живот, като ще обхваща както действия за подобряване на физическото здраве, така и такива, развиващи гражданската активност и подобряване на обществената среда.

#BeVocal ще подкрепя медийни и журналистически проекти, за да подпомага популяризирането на гражданската енергия в страната и добрите примери. Запазени са областите #BeGreen за опазване на околната среда и #BeLocal за култура и историческо наследство.

В досегашните издания на програмата е имало и тематична област "Образование", но от тази година се очаква тя да бъде преплетена като хоризонтален принцип във всички останали области.

За набирането на средства във фонда за финансиране на програмата Лидл България ще отделя не по 3 ст., както е било досега, а по 5 ст. за всеки касов бон в магазините на веригата. Периодът за фондосъбирането ще е от 18 септември до 18 октомври 2023 г.

Всички изброени промени, част от трансформацията на инициативата, идват като резултат от допитване, което Лидл България провежда както сред организации, които са подкрепяли, така и сред инициативи, които до момента не са успявали да получат финансиране.

Целият процес - допитване, резултати и предприети промени, е напълно открит и прозрачен. Този подход на компанията Теодора Бакърджиева определи като новаторски. Според нея това е ресурс, който може да бъде ползван от всички, които искат по смислен начин да организират социално отговорните си програми.

"Не трябва да забравяме, че в основата на дарителството разменната монета е доверието. За да не го губим, и едната, и другата страна следва да бъдат по-осъзнати", категорична е директорката на Българския дарителски форум.