Производството на домати в Европейския съюз през тази година се очаква да падне с 2% до 6,5 млн. тона. Основаната причина за това е силният ценови натиск от страна на Мароко и Турция, успели да изместят много от местните производители в Испания и Италия от вътрешния пазар. Това се посочва в месечния анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) върху пазара на основните земеделски продукти в България и ЕС.

Изкупната цена, която в Италия се договаря за новия сезон при консервните домати е 105 евро за тон, информира Tomatonews . В същото време прогнозите за Турция са изкупните цени да паднат до 86 долара за тон, а в Испания -до 81,4 долара за тон.

След като от началото на годината цените на едро на домати в ЕС бяха с 12% по-високи от средните за последните 5 години, през юли-август те вече са под средните. През юли по данни на Главна дирекция "Агри" към ЕК цените са били 0,67 евро за килограм - минус 5% под средногодишните за последните пет години, а през август се прогнозират да са 0,71 евро, или минус 9% под средногодишните.

Според прогнозите на САРА производството на домати в България през 2020 г. ще надмине нивата от предишната година, достигайки 148 хиляди тона. Неблагоприятното време в периода март-май забави местното производство, което обяснява и по-високите цени на този зеленчук, които се задържаха до юни. През юли обаче положението се нормализира и поскъпването бе овладяно, коментира Sinor.BG.

За вноса на домати, който натиска изключително много производителите в страната, от САРА припомнят, че за последните 5 години импортът почти се е удвоил. През 2018 г. у нас са внесени около 88 хил. тона, през 2019 г. вносът възлиза на 83,7 хил. тона. По прогнози на САРА за 2020 г. той ще е в рамките 81 - 85 хиляди тона.

Текущите прогнози за производството на краставици през 2020 г. е за количества около 74 хил. тона. Подемът на производството от открити площи ще продължи, като то се очаква да бъде между 28-30 хил. тона. В момента цените са по-ниски от миналата година, но скоро ще започнат да растат. Вносът на краставици през 2018 г. достига 29 хил.т, като за последните 5 години темпът на ръст в сравнение с периода 2011-2015 г. е около 80%. През 2019 г. вносът е на нива 24,5 хил.т. Прогнозата на САРА за настоящата година е за внос около 25-27 хил.т.

Текущите оценки за производството на пипер е той да достигне количества от 59 хил. тона през 2020 г. Изкупните цени на пипера през това лято тръгнаха от едни от най-ниските си равнища не само от тези през изминалата година, но и към доста от предходните. Успоредно с това вносът на пипер расте и през 2019 г. е достигнал 31,3 хил. тона. Средното увеличение за последните 5 години в сравнение с предходните е около 40%. През 2020 г. се очаква вносът да бъде в рамките на 28-30 хил. тона.

През август цените на сладкия пипер в ЕС продължават да падат, но темповете на намаление се забавят. Цените на едро в Испания са около 0,95 евро/кг, което е съпоставимо с цените за същия период на миналата година. Цените на едро на сладкия пипер в Турция вече са около 0,54 долара/кг, докато в предишния месец са били около 0,59 долара/кг. Въпреки понижението тези цени остават относително по-високи, отколкото през миналата година, когато предлагането от Турция е било на 0,33 долара за килограм.

Цените на едро на краставици през август продължиха да се покачват, като изкупуването на много от пазарите в ЕС става при цени от 0,40-0,50 евро/кг. По данни на tridge.com в Испания и Холандия цените са между 0,80 - 0,85 евро/кг - около 29% нагоре за месец. Тенденцията е към поскъпване, което ще се пренесе по целия европейски пазар.