България е отличник по ръст на заплатите в Европейския съюз, показват актуалните данни на европейската статистическа служба Евростат. От януари до края на октомври тази година у нас средното възнаграждение се е вдигнало с 15,4%. За сравнение, средният ръст за целия Европейски съюз е в размер на 4,6%.

На второ място по среден ръст на заплащането в ЕС е Унгария с 14,5%. Много по-назад в класацията остават богати икономики като Франция и Германия.

Докладът на прогнозира, че през 2023 година цените ще започнат да падат, а възнагражденията да се вдигат, особено на базата на ниското ниво на безработица в еврозоната, въпреки състоянието на икономиката.

Причините за по-високите заплати у нас

На фона на високата инфлация, само за последните три месеца ръстът на доходите в България е нараснал с 22%. Финансистът Любомир Дацов обяснява това най-вече с липсата на работна ръка.

Заетостта в област София е по-голяма от тази в столицата, въпреки по-ниските заплати

В тази област на страната заетостта е по-голяма, отколкото в столицата, въпреки по-ниските заплати

Област Варна е на трето място и поставя исторически рекорд за местната икономика

"Натискът се прехвърля от инфлацията върху работните заплати. Поддържаш потребление, но това няма никакъв ефект. Ако продължава този сценарий, инфлацията ще продължава да расте и ще остане доста дълго време", коментира бившият финансов министър.

В кои сектори ръстът на заплащането е най-голям?

  • Средната брутна заплата в страната расте с 14.7% на годишна база и достига 1743 лева през третото тримесечие на годината.
  • Най-висока е в София - през септември стойността й надхвърля 2390 лева.
  • Средното възнаграждение в частния сектор се е увеличило с 15.4% спрямо юли - септември миналата година и отново расте по-бързо, отколкото в обществения сектор.

По данни на НСИ най-голямо e увеличението на заплатите в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" (със 17.8%), "Държавно управление; държавно обществено осигуряване" и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (с по 17.3%). Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица през третото тримесечие на 2022 година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" (4191 лева), "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (2554 лева), както и "Финансови и застрахователни дейности" (2 533 лева).

Покупателна способност

Въпреки добрата новина за ръста на заплащането в България, когато заплатите се преизчислят през покупателната способност, нещата не са толкова оптимистични. На практика ръстът на възнагражденията у нас все още не е достатъчен, за да догоним по-голямата част от европейските държави, защото на фона на инфлацията увеличението на труда всъщност е с едва няколко процента.

Един от примерите за покупателната способност са цените на горивата. От Института за пазарна икономика (ИПИ) са направили сравнение в ЕС на цените в контекста на състоянието на домакинските бюджети.

За база са взети котировките на масово използвания бензин А-95 в страните от ЕС и те са съпоставени с последните достъпни данни за средния разполагаем доход на лице от домакинство. Комбинирането на двата индикатора позволявало да се определи покупателната способност на доходите, измерена чрез количеството гориво, което могат да си позволят в отделните страни. Оказва се, че в тази класация сме на дъното. Всъщност, единствените, които купуват по-малко горива от нас са съседите ни от Румъния.

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Това е единствената община с две магистрали на територията си