Приходите на куриерската фирма "Спиди" от куриерски услуги реализират ръст от 20% на годишна база през първото полугодие до 139 млн. лева. Това става ясно от тримесечния доклад за дейността на компанията към второто тримесечие на 2023 г.

"Нарастването се дължи на доставките в страната и регионалната услуга Speedy Balkan. Увеличението се дължи, както на по-големият брой обработени пратки, така и на увеличението на тарифата на основните услуги през 2022 г.", пише в документа.

Положителен ефект върху приходите на компанията има вливането на "Геопост България" и "Рапидо експрес енд лоджистик", чийто приходи се отчитат в "Спиди" от датата на вливането 23 май 2023 г.

Реализираният ръст при международните доставки от 40.6% през второто тримесечие на 2023 се дължи на вливането на "Геопост България", което изцяло обслужваше международните доставки за България и Гърция, Извън Speedy Balkan (до/от Румъния и Гърция), международните доставки отчитат спад, поради понижаващото се потребление в останалата част от Европа и поради военния конфликт в Украйна, който се отрази задържащо върху доставките в СЕЕ държавите. Доставките до/от останалите страни се задържа през полугодието на нивата от предходната година.

През 2023 г. се запазват ценовите нива от края на предходната година, като реално клиентите отчитат понижение в резултат на намалената такса гориво, пише още в документа.

"Увеличението на цените е под общия темп на инфлация, като по този начин "Спиди" АД продължава да поддържа конкурентни цени, като същевременно подобрява удобството и качеството на услугата. Изградената офисна мрежа и поддържаните най-ниски цени между офиси и автомати все повече утвърждават "Спиди" АД като предпочитан доставчик и широка клиентската база от индивидуални клиенти", става още ясно от отчета.

Вдигат заплатите в "Български пощи", но какви са възнагражденията в конкурентите Спиди и Еконт
Обновена

Вдигат заплатите в "Български пощи", но какви са възнагражденията в конкурентите Спиди и Еконт

Заплатите в "Пощите" са почти двойно по-ниски спрямо средните за сектора

Разходи

Основните разходи на компанията са за подизпълнители и възнаграждения, които формират ¾ от оперативните разходи. Техният размер до голяма степен е обвързан с броя обработени пратки. През Н1 2023 разходите за подизпълнители са в размер на 60 млн. лв. и нарастват с 18.8%.

Разходите за възнаграждения нарастват с по-голям размер спрямо увеличението на приходите и броя пратки, 22.3%, до 33.8 млн. лева. Изпреварващия ръст се дължи на увеличението на средното ниво на възнаграждение от началото на годината.

Направените инвестиции в автоматизация на обработката на пратките водят до увеличение на производителността на служителите и компенсират растящите разходи за възнаграждения.

Увеличава се сумата на доставките, обвързани с наложени платежи, както и клиентите заплащащи с дебитни и кредитни карти, което се отразява на разходите за банкови такси и инкасо достигащи 1.6 млн. лв. (Н1 2022: 1.3 млн. лв.). Таксите при картовите плащания при наложените платежи нямат отражение върху крайния финансов резултат, тъй като са за сметка на изпращащия пратката и кореспондират със съответния приход.

Въведената услуга "Смарт контрол" и стартираната програма за обратна връзка на обслужените клиенти значително увеличи обменяните съобщения с клиентите, което се отразява в посока нарастване на разходите за комуникации и комунални услуги до 3.1 млн. лв. (Q1 2022: 3.1 млн. лв.).

След "Еконт" и "Спиди" вдига таксите

След "Еконт" и "Спиди" вдига таксите

Основната причина за това е поскъпването на горивата

Увеличението на разходите за комуникации се компенсира от понижените разходи за електроенергия. Последните се понижават последните месеци, след достигнатите пикови стойности през 2022 г. Разходите за материали нарастват с 15.5%. Над половината от разходите за материали се формират от закупеното гориво, което се понижава с 6% през полугодието, въпреки нарасналия брой пратки.

"През 2022 г. в края на 1-во тримесечие и началото на 2ро тримесечие имаше рязък скок на цените на петрола, който през последните месеци трайно се понижават. Това се отрази и в понижение на цените на горивата. Изменението на цените на горивата няма съществено отражение върху финансовия резултат, тъй като цената на горивото, чрез допълнителната такса гориво, е компонент в общата цена за клиента. Повисоката цена на горивото кореспондира с увеличение на крайната цена за клиента и обратно", пише още в документа.

От останалите разходи за материали и външни услуги, по-значимо увеличение бележат разходите за опаковки, материали и консумативи и поддръжка на офиси, автомобили и технически устройства.

Инвестициите в ефективност

и предприетото увеличение на цените на услугите успяват да компенсират инфлационния натиск през последната година. В резултат EBITDA маржин се изменя минимално до 20.5% (Н1 2022: 20.4%) и като EBITDA реализира ръст от 20.7% на годишна база до 27.2 млн. лв. Лихвените разходи нарастват до 802 хил. лв. през полугодието (Н1 2022: 618 хил. лв.). Увеличението се дължи на повишението на лихвените нива, като размерът на лихвените задължения се запазва - 70.1 млн. лв. към 30.06.2023 г. (31.12.2022: 70.8 млн. лв.).

Намалените инвестиции в логистични площи и автомобили през последната година задържат ръста на разходите за амортизации. В резултат, рентабилността на нетната печалба се подобрява до 10.76% (Н1 2022: 10.34%).

След сделката с "Рапидо" "Спиди" отчита над 32% ръст на приходите си

След сделката с "Рапидо" "Спиди" отчита над 32% ръст на приходите си

Те достигат до 52,2 милиона лева

Нетната печалба на "Спиди" достига 15.3 млн. лв. (Н1 2022: 12.3 млн. лв.), което представлява ръст от 24.8%, става още ясно от документа.

Спиди е най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от над 25,5%. Компанията е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива до корпоративна структура с над 1400 човека персонал и над 1000 транспортни средства. Спиди обслужва над 700 000 клиента и 25 млн. пратки годишно.