Къде стои съвременният HR лидер - повече към хората, повече към бизнеса или е мостът, който ги свързва? На този въпрос отговаря Галина Чулева, главен директор "Хора и култура" в Yettel. Тя разказва за ролята и мисията на добрия HR, за отличието Top Employer и за програмата и проекта, донесли ѝ най-голяма професионална тръпка.

Добрите резултати - за бизнеса и за хората

HR стратегията и бизнес стратегията не бива да се разглеждат отделно, а да бъдат в синергия. В Yettel всички HR програми, които разработваме, следват стратегическите приоритети на компанията. Нашата задача е да помагаме на служителите да постигат целите, които организацията си поставя. Затова и стратегията ни цели създаване на работна среда, която стимулира добрите резултати за бизнеса и за хората - среда, която ги развива, дава им свободата да бъдат себе си, ангажира ги по важните теми и чува тяхната обратна връзка.

Много са инструментите, които прилагаме в тази посока - от академии за ръководните кадри, менторски програми и обучения за нови умения, с които развиваме служителите, до вътрешни екипи от доброволци - като нашите ESG Crew и Balance Crew, които редовно организират ESG и wellbeing активности и така допринасят със своите идеи и популяризират темите сред останалите колеги. Всеки месец провеждаме и вътрешно проучване за удовлетвореността на служителите, за да следим нагласите и на тяхна база да прецизираме следващите си стъпки.

Първият телеком в България с Top Employer

Сертификатът Top Employer отличава добрите работодателски практики на компании от цял свят. Най-ценното при него бе, че процесът по сертификация представляваше задълбочен, 6-месечен одит на всички наши HR политики. Трябваше да отговорим на близо 300 въпроса не само с количествени, но и с качествени данни. Целият този процес ни помогна да видим къде сме ние спрямо компании от различни браншове в цял свят и резултът определено може да ни радва.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Yettel не само е единственият български телеком, сертифициран като Top Employer, но в десет категории постигнахме резултати, които са над средното за телеком сектора в Европа. Говорим за ключови области като стратегия за хората, работна среда, работодателска марка, благополучие на служителите, както и многообразие, равенство и приобщаване, където резултатът ни е 90,74% - със 17% над средното за сектора в Европа. Това е много висока обективна оценка за нас като работодател и за средата, която създаваме за хората в Yettel.

Да изградиш бранд от нулата

През 2021 г. имах невероятната възможност да участвам в създаването на бранда Yettel и да ръководя проекта по формулирането на новата корпоративна култура и ценности, както и дейностите за каскадиране им в компаниите от Групата. Огромно предизвикателство и отговорност, но и удовлетворението накрая бе несравнимо.

Работихме в режим на пълна конфиденциалност в продължение на година преди официалния старт на Yettel. Проектът обхващаше трите държави, където предишният ни бранд Telenor присъстваше - Унгария, Сърбия и България. Формулирането на новата култура и ценности трябваше да е в съответствие с амбициите на новия бранд. Трябваше да създадем обща културна идентичност за компаниите в Групата, но едновременно с това да запазим онова, което ни отличаваше на местно ниво.

Въпреки високата степен на конфиденциалност, в която трябваше да работим, успяхме да включим служители от трите държави в уъркшопите за формулирането на ценностите и начина ни на работа, зa да подсигурим автентичност и припознаване. След официалния старт на Yettel през март 2022, реализирахме мащабна програма за каскадирането на новата корпоративна култура паралелно в трите страни, започвайки от най-високо ниво в лицето на мениджмънта и стигайки до всеки един служител. Избрахме и обучихме вътрешни посланици, обучихме и нашите лидери, на които дадохме много практически инструменти за това как да представят новата култура пред останалите и как да бъдат пример за тях.

Предизвикателството продължава и до днес, когато ежедневно трябва да поддържаме тази култура и ценности живи. Затова и те са част от нашия онбординг процес, от дискусиите за индивидуалното представяне на всеки служител, от програмите за лидерство и още други вътрешни процеси.

Програмата, която учи на толерантност

Ако трябва да посоча една програма, която до голяма степен е променила културата в Yettel, това е програмата "Рамо до рамо". Тя е насочена към хора с увреждания, или както ние ги наричаме - хора с различни възможности. Първото ѝ издание се проведе през 2015 г. - време, в което темата за многообразието и приобщаващата работна среда не беше така на дневен ред, както е днес.

Инвестирали сме и продължаваме да инвестираме много труд и усилия, за да адаптираме работната среда от гледна точка на инфраструктура, за да подготвим и обучим екипите, които приемат участник по програмата, както и за да подпомогнем самите участници в тяхната адаптация. Вече девета година провеждаме "Рамо до рамо" - от старта ѝ досега в нея са участвали общо 34 души, като само в миналогодишното издание кандидатстваха 166 души. Като част от програмата участниците работят по конкретни проекти в рамките на две години. Попадат в реална бизнес среда, което е много ценно, защото ги прави по-конкурентоспособни и подготвени за трудовия пазар.

Трудно е, изисква много отдаденост, постоянство и ангажираност с каузата, но чувството на удовлетвореност е огромно. Не само аз, но и останалите колеги много се гордеем с тази програма. Всички учим от нея не просто как да бъдем лидери, но преди всичко как да бъдем толерантни и приемащи хора.

Добрият HR трябва да е смел

Добрият HR осъзнава, че преди всичко е бизнес лидер и изпълнява бизнес функция - трябва да бъде проактивен, да мисли в перспектива, да идентифицира предизвикателства и да работи за тяхното разрешаване. Това изисква да бъде смел - да инициира нови, понякога трудни и непопулярни действия, да се противопоставя на решения, които могат да доведат до разрив с ценностите и културата.

Не на последно място, той трябва да обича това, което прави - работата с и за хората. Вярвам, че когато HR директорът и неговият екип споделят тези схващания и ги прилагат на практика, тогава имаме много добра и здрава основа, върху която да градим успеха.

А той най-истински се измерва с това доколко ангажирани, щастливи и лоялни са служителите - мотивирани ли са да дават най-доброто, чувстват ли се свободни да изразяват себе си, имат ли доверие в мениджмънта и стратегията на компанията и готови ли са да вървят с тях напред.