Руската компания "ЕвроХим" подписа договор с китайската CNCEC за проектиране, строителство и пускане в експлоатация на химически комплекс в Казахстан, се казва в изявление на руската компанията. Официалното подписване на договора е станало вчера в казахстанската столица Астана.

Химическият комплекс който ще бъде построен в град Жанатас, Жамбилска област, ще стане третият етап от крупен инвестиционнен проект. Стартирането на производството е планирано за 2027 година. Двете компании които ще реализират проекта в Казахстан, са от водещите в света в областта на химическата промишленост.

В рамките на първия етап на инвестиционния проект в известния с промишленото си развитие казахстнански град Жаната, вече е построен производствен комплекс за добив на фосфати.

През започналия втори етап се строи завод за производство на сярна киселина, който се планира да бъде пуснат в експлоатация през 2026 г.

Германската Henkel официално мести регионалния си офис от Русия в Казахстан

Германската Henkel официално мести регионалния си офис от Русия в нейна съседна държава

Това ще е регионалния център на компанията за 9 държави

По данни на Министерството на промишлеността и строителството на Република Казахстан, общата инвестиция при трите етапа на проекта е за над 1 млрд. долара, а броят на работните места, които ще бъдат създадени, е 2400.

"Общият обем на производството в новия химически комплекс в Казахстан ще бъде над 1 милион тона минерални торове и промишлени продукти годишно. Продуктите на новия комплекс ще имат пазар както в Казахстан и други страни от Централна Азия, така и в Русия, Китай и европейски страни", казва генералният директор на "Еврохим" Олег Ширяев, при подписването на договора с китайската компания.

В Казахстан започва строителството на ново голямо летище с помощта на германски инвеститор

В Казахстан започва строителството на ново голямо летище с помощта на германски инвеститор

Инвестицията е на стойност около 550 милиона долара

Химическият комплекс в Казахстан ще работи по нова технология, при която страничният продукт от производството не е фосфогипс, а екологично чист синтетичен гипс и калциев хлорид - които материали могат да се използват при жилищното строителство, пътното строителство и добива на въглища. А фосфогипсът обикновено се складира на специални сметища, тъй като е слабо радиоактивно вещество.

Руската компанията "ЕвроХим" е от водещите в света производители на азотни, фосфорни и калиеви торове. Основните активи на компанита са разположени в Русия, където в заводите й работят 27 хил. от общо 32 хил. работници и служители. Има завод и в Бразилия. За последните 10 години "ЕвроХим" е инвестирала за развитие на производството си общо 11 млрд. долара.

Китайската CNCEC (Chinese National Chemical Engineering Company) е една от най-големите строителни и инженерни компании в света, с проекти в повече от 50 държави. Тя проектира и изгражда промишлени съоръжения за химическо и нефтохимическо производство и нефтопреработка. В Китай държавната CNCEC реализира 90% от проектите в химическата промишленост и половината - от нефтохимическата.

Китай ще инвестира в проекти за литий в Казахстан

Китай ще инвестира в проекти за литий в Казахстан

Скоро една от най-големите китайски компании от сектора започва проучване в Казахстан