Американският икономист Ричард Талер е носителят на Нобеловата награда за икономика за 2017 г. Той е отличен заради изследванията си в т.нар. "икономика на поведението".

"Изследвайки последиците от ограничената рационалност, социалните предпочитания и липсата на самоконтрол, той показва как тези човешки черти систематично засягат индивидуалните решения, както и резултатите от пазара", се казва в обосновката на Кралската шведска академия на науките.

Ученият "е изградил мост между икономическия и психологическия анализ на индивидуалното вземане на решения".

72-годишният Талер открива нова наука - т.нар. икономика на поведението, която комбинира психологията и икономическия анализ. В продължение на десетилетия ученият изследва как психиката формира икономическите решения на всеки от нас.

Той обяснява как хората правят своите дългосрочни и краткосрочни планове, взависимост от самоусъвършенстването, но и от удоволствията. Таклер разкрива как индивидуалната психика определя липсата на самоконтрол при вземането на финансови решения, а отклоненията в човешкото поведение често водят до скъпоструващи финансови грешки.

Ученият, който преподава своята дисциплина в Университета в Чикаго, ще получи и обичайната парична премия от 9 млн. шведски крони (1.1 млн. долара).

"Неговите емпирични открития и теоретични прозрения са допринесли за създаването на новото и бързо разширяващо се поле на поведенческата икономика, което имаше дълбоко въздействие върху много области на икономическото изследване и политика", посочват от Нобеловия комитет.

Талер обяснява как побутването - термин, който е измислил - може да помогне на хората да упражняват по-добър самоконтрол, например когато спестяват за пенсия.

През миналата година спечелиха Оливър Харт и Бенгт Холмстрьом за техния принос към теорията на договорите и ролята на тази теория в оформянето на всичко - от заплатите на изпълнителите до приватизациите в публичния сектор.

През 2015 г. пък бе отличен Ангъс Дийтън за неговия анализ на потреблението, бедността и благосъстоянието.

САЩ доминират наградата за икономика, а американските икономисти са приблизително половината от лауреатите от началото на наградата (тя се връчва от 1969 г.). Във всяка година в периода между 2000 и 2013 г. учените от САЩ спечелиха или споделиха наградата.