58 % от от изпълнителните директори у нас вярват, че икономическият растеж в страната ще се подобри през 2021 г. - спрямо 76% на глобално ниво. Това сочат данните от проучване на PwC сред бизнес лидерите в България. Според тях основните заплахи за бизнеса са пандемия и здравни кризи, кибер заплахи и липса на ключови умения.

51% от българските бизнес лидери планират инвестиции в дигитализация

68 на 100 от изпълнителните директори очакват ръст на приходите на компаниите си, но едва 45% прогнозират покачване на рентабилността. В световен мащаб съответните резултати са 74% и 65%.

"Проявеният оптимизъм е закономерен, имайки предвид ваксините и икономическите мерки срещу COVID-19. Те дават надежда на бизнеса за бъдещо възстановяване", коментира Албена Маркова, която е съдружник Консултантски услуги на PwC за Югоизточна Европа.

Как ще се насърчи растежът?

Българските бизнес лидери определят в топ 3 кои са най-важните планове за насърчаване на растежа у нас.

търсене на оперативна ефективност - 76%
органичен растеж - 65%
пускане на нов продукт или услуга на пазара -  51%

Подобна стратегия за търсене на растеж по-скоро чрез вътрешен ресурс, отколкото във външната може да е правилният подход в кризисна среда, тъй като е ниско рисковa. Същевременно плановете на бизнес лидерите у нас за сътрудничество със стартъпи са се увеличили с 21% тази година срещу 16% през 2020 г.

Освен притесненията на бизнеса, свързани със здравни кризи (58%), наличие на ключови умения (51%) и с кибер заплахи (47%), за първи път сред основните заплахи за икономически растеж влиза и разпространението на дезинформация (32%).

Що се отнася до икономическите мерки за възстановяване от COVID-19 и за осигуряване на устойчив растеж, българските бизнес лидери са най-скептични относно това как правителството ще балансира краткосрочните икономически нужди с дългосрочните екологични нужди. 59 на 100 от участниците в проучването смятат, че е малко вероятно да бъде постигнат баланс, в сравнение с 35% в световен мащаб.

Планове за инвестиции

Над половината от българските бизнес лидери (51%) заявяват, че през следващите 3 години ще инвестират значително в дигитална трансформация. 29 на 100 планират инвестиции, свързани с киберсигурност и поверителност на данните. Въпреки засилената загриженост относно изменението на климата, едва 44% от българските изпълнителни директори планират да инвестират повече в инициативи за устойчивост и околна среда - спрямо 60% от бизнес лидерите в световен мащаб.

Цялото изследване на PwC Bulgaria може да видите ТУК.