Малките и средни предприятия (МСП) в Германия, които са възприемани като двигателя на най-голямата европейска икономика, са изправени пред разрастваща се криза. Причината за нея е, че значителна част от основателите и ръководителите на тези фирми предстои да се пенсионират и трябва да намерят кой да ги замести.

Според доклад на KfW около 840 000 собственици на МСП, познати в страната като "мителщанд", трябва да променят ръководството си в следващите 5 години.

Много от тях са били основани в Германия в следвоенните години, но техните собственици вече са в пенсионна възраст и това създава голяма "пропаст" между поколенията. Експертите изчисляват, че една на пет такива фирми ще смени собственика и ръководителя си до 2022 година.

"Мителщанд ще бъде ударена от вълна на избиране на наследници, което ще промени облика на фирмите", посочва главният икономист на KfW Йорг Цойнер.

По оценката на специалистите ситуацията ще е тежка в краткосрочен план, като промените ще са свързани с напускането на около 100 000 предприемачи в рамките на следващите 2 години.

"Нещо повече, едва една на четири такива компании или 26% от тях са инвестирали средства за внедряване на нови цифрови технологии за подобряване на процесите, продуктите и услугите", посочват от KfW, изчислявайки, че направените вложения за 2016 година са били 14 милиарда евро.

За сравнение инвестициите в нови машини, съоръжения и строежи за същия период са 169 милиарда евро.

"Новите бизнес модели и продукти са много важни за растежа, производителността и конкурентоспособността и заради това преориентирането на тези фирми е наложително", допълва Цойнер.