Италианската икономика официално навлезе в рецесия в края на 2018 година и през следващите месеци е малко вероятно тя да успее да се възстанови бързо от нея. Междувременно от Европейската комисия (ЕК) очакват по-слаб ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от прогнозираното по-рано.

Италия е една от големите европейски икономики и това е причината анализаторите да следят от близо нейното развитие. Що се отнася до България, състоянието й също е от значение като се има предвид, че страната е важен търговски партньор за нас.

По оценката на експертите от "Кофас" повод за притеснение в тази посока все още няма, но все пак в бъдеще може да се появят такива.

"Засега е малко вероятно това да повлияе съществено върху взаимоотношенията със страната ни и с българските износители, но като се има предвид, че Италия е един от основните ни търговски партньори, нищо не е изключено", посочва изпълнителният директор на "Кофас България" Милена Виденова.

От компанията посочват, че Италия се намира в условия на повишени рискове на фона на очакванията за слаб ръст от 0,2% на БВП през 2019 година и с още 0,8% през следващата при ниво от 1% за изминалата година.

"Реалният БВП спадна с 0.2% на тримесечие през четвъртото на 2018 г., след спад от 0.1% през третото тримесечие. Докато първоначалният спад се дължи главно на забавяне в динамиката на световната търговия, съкращението в последния период може да се отдаде на забавено вътрешно търсене", се казва в анализ.

В края на 2018 година в европейската страна е налице сериозен спад в производствения сектор, а очакванията са за допълнително влошаване в следващите месеци.

"Домакинското потребление остава анемично, което отразява умереното нарастване на разполагаемия доход и спада на пазара на труда, тъй като заетостта се стабилизира и равнището на безработица намалява незначително", се казва още в документа.

Сред основните рискове за Италия остава политическата несигурност, както и липсата на доверие от страна на частния сектор.

Основният източник на риск, произтичащ от кризата на доверие, остава отговорът на финансовите пазари, който от своя страна може да затегне условията за финансиране на италианските фирми.

"През последните месеци пазарите се характеризират с голяма променливост: след като ЕС намали прогнозата си за растеж за Италия, 10-годишната доходност на италианските облигации се повиши с 10 базисни пункта до едномесечен връх от 2.9%, докато 10-годишна разлика в доходността на Италия-Германия се повиши с 14 базисни пункта до най-голямото през последните два месеца", акцентират от "Кофас" и допълват:

"Повишаването на ставките на държавните облигации би могло допълнително да увеличи уязвимостта на местните банки, които държат по-голямата част от италианския дълг на суверенен риск. Тогава най-песимистичният сценарий би бил по-нататъшно увеличаване на разходите за заеми и намаляване на наличността на кредити, което ще накаже предимно малките и средни предприятия.".