В понеделник Европейският съюз прие квоти за селскостопанска продукция, идваща от трети страни, след като Великобритания напусне блока, информира Reuters. Възможно е квотите да влязат в сила преди да са приключи преговорите за Брекзит.

ЕС има редица "митнически квоти", които позволяват на селскостопански производители като САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Латинска Америка да изнасят определено количество живи животни, месо, млечни продукти и други продукти без мита.

Планираното напускане на Великобритания от блока обаче означава, че тези квоти трябва да бъдат разделени между Великобритания и 27-те страни, които ще останат в Европейския съюз.

В 51 страници, регламентът на ЕС изброява продукти от 11 500-те тона говеждо месо от Съединените щати и Канада, от които ЕС-27 ще поеме 99,8%, до 228 389-те тона новозеландско агнешко, което ще бъде разделено 50-50.

Разделянията, които обхващат и риба, дървесина и някои метали, са изчислени въз основа на действителните търговски потоци за период от три години.

Европейският съюз трябва да договори новите разпределения с други членове на Световната търговска организация със значителен интерес. В преамбюла на регламента се казва, че подобни преговори е възможно да не могат да бъдат приключени преди напускането на Великобритания, тъй като разполагат с твърде кратък период от време.

Много от членове на СТО обаче изразяват притесненията си и някои поставят въпроса дали периодът 2013—2015 г. е типичен за съсавяне на квотите.

В случаите, в които квотата на ЕС е 100 процента, като австралийски чедър или аржентински чесън, тези продукти не могат да бъдат продавани на Великобритания безмитно.

Съединените щати, Канада, Аржентина, Бразилия, Уругвай, Нова Зеландия и Тайланд се оплакаха в писмо през 2017 г., противопоставяйки се на механизма за квотите, тъй като рискуват да загубят гъвкавостта, която понастоящем имат и възможността да продават на всяка държава в Европейския съюз, включително Великобритания, в зависимост от това къде е най-високата цена или търсене.