Енергийният пазар ще остане в ситуация на завишена несигурност заради коронавируса, а промените в търсенето и предлагането, до които пандемията доведе, ще продължат да се наблюдават и в бъдеще, посочва Администрацията за енергийна информация на САЩ в последната си краткосрочна прогноза.

Петрол

Те припомнят, че средната цена на петрола сорт брент беше 43 долара за барел през ноември, което е ръст от 3 долара спрямо стойността му от октомври. Причината за това е оптимизма, идващ от наличието на няколко ваксини срещу болестта.

От институцията предвиждат средната цена на суровината да се задържи именно 43 долара за барел през цялото последно тримесечие на 2020 г., а през 2021 г. да нарасне с 6 долара до средно 49 долара за барел.

"Макар инвенториите да останат високи, те ще се понижат догодина заради нарасналото търсене и увеличаването на производството от ОПЕК+", се посочва в доклада. "През първото тримесечие на 2021 г. средната цена за брент ще е 47 долара за барел и ще нарасне до средно 50 долара за барел към последното тримесечие."

Тези стойности са по-високи със съответно с 5 долара за първото тримесечие на следващата година и 1 долар за последното в сравнение с предишната краткосрочна прогноза на институцията.

По отношение на ОПЕК, очакванията са, че производството на картела ще се покачи от 25,6 млн. барела дневно през настоящата година до 27,5 млн. барела дневно догодина. Причината за това е завишаването на производствените цели и ръста на добива от Либия. Все пак тази цифра е по-ниска от първоначално обявените намерения на картела.

Администрацията за енергийна информация прогнозира търсенето на течни горива през цялата 2020 г. да е средно 92,4 млн. барела дневно, което е с 8,8 млн. барела дневно по-ниска стойност спрямо 2019 г. През следващата година средно дневното търсене ще се покачи с 5,8 млн. барела, което означава, че то няма да се върне на стойностите си от преди кризата.

Природен газ

През ноември 2020 г. цената на природния газ също се повиши леко - до 2,61 долара за милион британски термални единици от 2,39 долара. Причината за умерения растеж е, че ноември беше значително по-топъл, отколкото обикновено. През януари догодина средната цена ще продължи да расте - до 3,10 долара, което е по-ниска стойност в сравнение с последната прогноза на Администрацията за енергийна информация.

"Въпреки че все пак очакваме цените да нараснат през следващите месеци заради търсенето за отопление, покачването на износа от САЩ и спада на добива, по-ниските от очакваното цени за януари отразяват високите инвентории, които ще продължат да се наблюдават. Очакваме средната цена на природния газ да достигне 3,01 долара през 2021 г., което ще е значително по-висока стойност от 2,07 долара, колкото е средната за 2020 г."

Електричество, въглища и други източници

През 2020 г. потреблението на електричество в САЩ се сви с 3,9% на годишна основа, като в търговския и индустриалния сектор спадът е още по-значителен, съответно с 5,9 и 8,8%. Очакванията са догодина потреблението в страната да регистрира лек растеж от 1,3%, макар че и то няма да се върне на стойностите си от преди кризата.

Заради покачването на цената на природния газ обаче, делът на газовите централи в страната ще се понижи в общо произведеното електричество и ще се свие от 39% през тази година до 34% догодина. Делът на възобновяемите енергийни източници в микса ще продължи да се покачва и догодина ще достигне 21% спрямо 18% през 2019 г.