Икономиката на Еврозоната е забавила растежа си до нивата от юли 2003 г., което усложнява работата на ЕЦБ и прави по-трудно взимането на решение за монетарната политика.

Икономическата активност сред 15-те страни членки на съюза е нараснала съвсем слабо през май, като секторът на услугите е най-силно засегнат от ипотечната криза. Разкритите нови работни места също са били рекордно малко.

Европейската икономика страда най-вече от високите цени на петрола, прекалено силното евро и по-слабото представяне на американската икономика. Въпреки всичко това, германското стопанство за сега успява да издържи на световната кредитна криза, като през май отбеляза ръст от над 2% на годишна база.

По-ниското икономическо развитие и високата инфлация от над 3.3% на годишна база, карат банкерите от ЕЦБ да премислят по няколко пъти всеки свой ход. Според икономисти, инфлацията в Еврозоната може да достигне зашеметяващата стойност от 4%, при установен таван от 2%. Така централната банка няма да може да понижи лихвената ставка, тъй като ще изложи европейската икономика на много висока инфлация.

Банкерите се надяват, че по-ниската икономическа активност ще ограничи инфлацията породена от свръх скъпите суровини и материали. Редица анализатори обаче предупреждават за покачване на европейските лихви, с което да бъде постигната ценова стабилност.