Пандемията през 2020 година доведе до дългосрочно прекъсване на веригите за доставки, а това на своя страна повдигна въпросът дали компаниите не трябва да обърнат повече внимание на икономиките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за сметка на Азия.

Тогава се появиха коментари на експерти, че именно този регион ще е се окаже печелившият от изтеглянето на производства особено от Китай, благодарение на стратегическото си разположение до едни от най-големите икономики в света, както и на фона на висококвалифицираните си специалисти. Засега обаче тези прогнози не се сбъдват.

Преките чуждестранни инвестиции се свиха в целия свят като резултат от пандемията, след като производството беше тежко засегнато. Конкретно тези за страните от ЦИЕ се сринаха с 58 на сто или с повече от средният спад в глобален мащаб, който достигна 49 на сто.

От сайта Emerging Europe посочват, че засега данните не сочат да има осезаема промяна в полза на икономиките от региона що се отнася до инвестициите и износа.

Така например експортът от ЦИЕ за останалите 15 икономики в Европейския съюз извън региона, сред които Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания и Швеция е спадна с 35% през първата половина на 2020 година. За сравнение през същия период износът на Китай за същите страни е с едва 16% надолу, а той и вече успя да се завърне към предкризисните нива през април тази година.

Как България и Източна Европа могат да спечелят от изтеглянето на производства от Азия?

Как България и Източна Европа могат да спечелят от изтеглянето на производства от Азия?

Страната ни все още е по-евтин пазар от Китай що се отнася до разходите за труд

Изоставането по отношение на инвестициите се потвърждава и от изчисления на Конференция на ООН за търговия и развитие в актуален доклад.

На развиващите се пазари в Европа преките чуждестранни инвестиции са достигнали най-ниското си ниво от 2003 година насам. В членките на ЕС най-тежко засегнатите са Литва и Румъния, при които спадът е около 60 на сто. В Украйна чуждестранните вложения са се свили със 7 милиарда долара до малко над 800 милиона долара. В Албания и шестте бивши югославски републики намалението е значително по-малко - от средно 16 на сто.

От Emerging Europe посочват, че в региона само България, Естония, Унгария, Черна гора и Беларус, както и Казахстан от Кавказкия регион отчитат ръст на преките чуждестранни инвестиции. От тях само в България и Казахстан той е над 10 на сто.

"Като се има предвид, че регионът отчита значително по-голям спад на преките чуждестранни инвестиции, отколкото този в световен мащаб, означава, че ще бъдат необходими няколко години преди показателят да се върне към нивата си преди кризата", посочват от Emerging Europe и допълват:

"Сега регионът получава възможност и трябва да направи всичко по силите си, за да успее да се възползва максимално".