Студентската потребителска кошница се различава съществено от средностатистическата. Сравнението й със структурата на разходите средно на един човек от домакинство, според данните на НСИ, показва значими различия. Преди кризата обичайната кошница включва по-големи дялове на разходите за култура, спорт, транспорт. Потребителската кошница на студентите включва богато разнообразие от стоки и услуги - общо 299 продукта.

По групите от стоки, ефектът на кризата е различен - при някои цените са нараснали при други са намалели не толкова поради сезонни фактори, колкото поради промяната в търсенето. В групата на плодовете и зеленчуците например, общото покачване на цените е 15%. Тук попадат като най-често потребявани от студентите дванадесет вида плодове. Най-голяма разлика в цените се наблюдава при бананите, където цените са нараснали с 13%, следвани от лимоните, чиято цена се е покачила с 11%.

Това показват данните от проучване на студентите от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Те измерват инфлацията в потребителската кошница на всеки един от тях и оценяват влиянието на инфлацията върху баланса на личния бюджет. Сравнени са данни между 17 февруари и 4 април, а резултатите показват, че натрупаната инфлация през изследвания период е 4,6%, а сумарният ефект от инфлацията и преструктурирането на продуктите в потребителската кошница е в общо увеличение от 8,6% на разходите на човек.

Зеленчуци

При зеленчуците се наблюдава по-голямо разнообразие в потребителските кошници - двадесет и четири вида зеленчуци. При тях се наслагват сезонните фактори заедно с ефекта на епидемията и извънредното положение. Най-голямо увеличение има в цените при лука, който бележи почти двойна цена на пазара. При розовите домати се забелязва увеличение от 37%. Още един продукт, чиято цена се е покачила, във връзка с извънредното положение, това са морковите. Тяхното увеличение е с 29%. Най-голям спад се забелязва при маслините, чиято цена е спаднала с 42%. Картофите, от своя страна, също са отбелязали спад в цената си- с 20%, защото те са едни от най-базовите продукти използвани в домакинството. За разлика от плодовете, при зеленчуците средото покачване на цените е 5%. При напитките се наблюдава цялостна инфлация от 9%.

Млечни продукти

Средното нарастване на потребителските цени на млечни изделия за изследвания период от два месеца е около 1,5 %. Потреблението на млечни и хлебни продукти се увеличава. Обобщените данни за потребителските кошници на студентите показват минимална разлика от 0,4% спад в общия разход на хлебни изделия. Основният източник на инфлация през април са вносните млечните продукти, като моцарела с 1.2% над нивото на цената от преди два месеца. Подобно повишение на цените е видимо и при сиренето за килограм (1.08%). Основният потребителски разход е за прясно и кисело мляко и бял хляб.

Хляб

Цената на хляба се е увеличила само с 0.5 лв., въпреки нарасналото потребление, което по правило предразполага към по-голямо ценово покачване. На този етап от развитието на кризата разходите за хляб и млечни изделия не са се увеличили осезаемо.

Месо

От 18 години не е наблюдавана такава инфлация при месните продукти.

Покачване има в цените на всички видове меса, с изключение на риба тон. В категорията с малко увеличение между 0 и 10% попадат пилешкото, свинското месо, както и колбасите. Цената на пилешкото месо се покачва с 4,27%, а на колбасите - с 8.37%. Със средно увеличение в цената е каймата, като там се наблюдава ръст от 20,69%. Телешкото месо е с най-голямо увеличение в цените, с 24,88%. Общото покачване на цените на месото, потребявано от студентите е 10 %.

Наблюдава се ръст в потреблението на почистващите препарати, лекарства, хранителни добавки и предпазни средства. Най-високото покачване на цените в изследваните продукти се наблюдава при витамините, като разликата възлиза на 4 лв.

Нови групи продукти

В потребителските кошници на студентите се оформят нови групи продукти, които се закупуват във връзка с възникналото в страната извънредно положение. Средно един студент отделя по 0,45 лв. за защитни ръкавици и по 1,00 лв. за предпазни маски. Сред другите нови продукти се наблюдават и дезинфектанти, като за тях се отделят средно по 0,89 лв. Тенденцията при средствата, отделяни за лекарства също е нарастваща и при тях средно се отделят на ден около един лев.