Южна България е допринесла за близо ¾ от производството на стоки и услуги в страната, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен продукт (БВП) по региони за 2016 година.

Иначе казано ако за този период цялата икономика на страната се е изчислявала на 94,130 милиарда лева, то 65,504 милиарда от тях са били генерирани от регионите в Южна България. Не е изненадващо, че най-голям дял или повече от половината от тази сума е била създадена от столицата - общо 37,622 милиарда лева.

На второ място е обособилият се през последните години като индустриален център регион около Пловдив, като там са били произведени 7,546 милиарда лева или около 8 на сто от БВП за страната.

Изненадата за 2016 година обаче се оказва Стара Загора, която записва много бързи темпове на растеж. Ако по произведено БВП тя изостава зад Пловдив и Варна, то по БВП на глава от населението се нарежда точно след София-град.

В столицата показателят за 2016 година се изчислява на 28 465 хиляди лева, а в Стара Загора е 16 248 лева. Нещо повече - градът се нарежда на четвърто място след София, Пловдив и Варна по дял на БВП за страната с резултат от 5,6%.

С тези резултати Бургас вече трябва да догонва Стара Загора, като морският град е след нея и по общата стойност на произведените стоки и услуги, и по БВП на глава от населението.

В Северна България най-добре се представя Североизточният регион благодарение на Варна, която отчита 6,089 милиарда лева БВП за разглеждания период. Това е над половината от цялото БВП за региона, което възлиза на 10,629 милиарда лева.

Едва на 6,225 милиарда лева се изчислява производството в Северозападния регион, като тази стойност е по-малка от БВП на градове като Благоевград и Бургас взети заедно. Най-зле се представя Видин, където е произведените стоки и услуги са под 1 милиард лева, а по-точно - 576 милиона лева.

*Данните в графиката са от НСИ и са в милиона лева.