Почти месец след началото на епидемията в страната, фокусът на общественото внимание се пренасочва от непосредствените мерки за ограничаване на разпространението и предпазване от заразата, към икономическите последствия. 88% от гражданите се притеснени от възможността техни близки да бъдат заразени, показва проучване на Market Links.

Над 90% са тези, които вече отдават по-голяма тежест по-голяма тежест на икономическите последици от епидемията и мерките, които се прилагат за контролирането й.

86% от българите смятат, че предстои финансово-икономическа криза и това е първи ясен индикатор за очаквано покачване на социалното напрежение, но също така и за значителна промяна в потребителското поведение на българите.

Над половината от работещите в момента се страхуват от загуба на работата си.

Вторият най-значим ефект, провокиращ основателни притеснения, са доходите на гражданите. Отново, значително мнозинство от тях (80%) споделят страховете си относно бъдещето си финансово състояние. В ситуация, в която България не е изолиран случай и усилията за противодействие на идващата криза както от страна на ЕС, така и на отделни държави са видими, българското общество следи с интерес мерките, които предприема правителството. 55% от гражданите одобряват обявения пакет от 4.5 млрд. лв.

Едва 23% от анкетираните смятат, че държавата има достатъчно запаси да противостои на стопанските трудности благодарение на фискалния резерв и на натрупания за първите два месеца бюджетен излишък.