От Сдружението за модерна търговия (СМТ), член на БСК, настояват мерките за ограничаване на дейността на големите нехранителни магазини да не бъдат удължавани след 11 април 2021 г. Според търговците, големите центрове, тип "мол" и "ритейл парк" също трябва да бъдат отворени от 12 април, а не от 01 май, както е предвидено към момента.

Само така ще бъде избегнато усложняване на финансовата ситуация за някои компании и ще бъде ограничена задълбочаващата се криза в нехранителния ритейл сектор. Отварянето на магазините ще има спасителен ефект върху техния бизнес сегмент, както и за приходите в държавния бюджет, категорични са от СМТ.

Тежките икономически последствия не са оправдани от здравна гледна точка

Търговците подчертават, че отварянето няма да доведе до ръст на заболеваемостта, тъй като големите търговци и мениджмънта на търговските центрове са доказали, че могат да спазват стриктно противоепидемичните мерки. Възстановяването на дейността на големите магазини дори ще има положителен здравен ефект, тъй като в тях е възможно да бъде осигурена необходимата дистанция между пазаруващите и пропускателен режим.

"Отварянето на нехранителните магазини и на търговските центрове, не само ще допринесе за справяне с пандемията, но и ще даде достъп на хората до широк спектър от продукти, включително и такива от първа необходимост като специални бебешки храни и пелени, продукти за лична хигиена, за дезинфекция на дома, за пречистване на въздуха, материали за спешни ремонти, продукти за грижа за бебето и много други", твърдят засегнатите от поредното затваряне.

От Сдружението за модерна търговия заявяват твърдо, че удължаване на затворените обекти чак до 1 май ще бъде негативно за редица големи бизнеси, за българската икономика и за държавния бюджет като цяло

"Всички те са поставени в шокова ситуация, тъй като при затваряне, на каквото сме свидетели в момента, разходите на компаниите остават в почти пълния си размер, а в същото време приходите им са редуцирани почти до нула. Значителното финансово перо е изцяло за сметка на работодателите и по никакъв начин не се компенсира от държавата", допълват търговците.

Те подчертават, че ново удължаване на затварянето на обектите им със сигурност ще доведе до верижно влошаване на финансовото състояние на много компании в сектора, до ръст на междуфирмената задлъжнялост и на безработицата, защото само евентуалното освобождаване на служители би осигурило възможност за запазване на функционирането на бизнеса и на положителни резултати.

От Сдружението за модерна търговия искат още пострадалите от пандемията компании да бъдат освободени от данък печалба за 2021 година. В засегнатия от локдауна сегмент от ритейл сектора у нас са заети над 10 000 души.