Организацията за икономическо сътрудничество и развитие счита, че краткосрочните перспективи за европейската икономика са блестящи, но блокът трябва да продължи с реформите, включително и в създаването на единен пазар, либерализация на ключовите сектори и засилване на политиката за конкуренцията. Това съобщи от Брюксел Thomson Financial.

Икономическото бъдеще в Европа е обвързано със световния икономически ръст. Докато глобалната икономика се движи добре, краткосрочните прогнози за ЕС ще са добри. Това е първото икономическо изследване на ОИСР за Европейския съюз.

Все пак няма място за самодоволство, дори и икономическите перспективи да се подобряват. ЕС направи няколко стъпки към създаването на един пазар, но прогресът напоследък се забави. Лъвският пай в подобренията в търговията, инвестициите и конвергенцията на цените е дошъл през 1990те, оттогава напредъкът е малък.

„Има нужда от нов импулс", казва се в доклада, като секторът на услугите е с най-голяма нужда от промяна.

Либерализацията във въздушния транспорт и телекомуникациите е довела до по-ниски цени и по-добри услуги за потребителите, но още има значителни бариери пред конкуренцията. ОИСР настоява за по-голямо отваряне на пазарите в секторите електричество, газ, телекомуникации, транспорт, пристанища и пощенски услуги.


При енергията, даден е съвет за по-конкурентни общоевропейски пазари, които ще доведат до падане на цените и сигурност за доставките. „Отделянето на мрежите от дейностите по генериране и доставка на енергия на вертикално интегрираните фирми е нужно за избягване прилагането на силови методи и за създаване на равно игрално поле за конкуренцията".

Европейската комисия предложи вчера проект за либерализация на сектора, включваща „разцепване" на собствеността в европейската енергийна мрежа. Но Франция и Германия се противопоставиха на предложенията.

При телекомуникацията, ОИСР счита, че регулативната рамка е здрава, макар че някои страни са по-бързи от другите в създаване на ефективна конкуренция.

Според ОИСР, има прогрес в интеграцията на финансовите пазари „на едро", но търговските банки работещи с клиенти и особено в ипотечния сектор остават предимно национални.

Банковата система трябва да действа бързо, за да гарантира, че единната Европейска зона за разплащания ще заработи както е предвидено през 2010.

Задействането на Директивата пазари във финансови инструменти (Mifid), е голяма стъпка към интегрирани пазари на ценни книжа. Затова страните членки не бива да осуетяват изгодите от хармонизираните правила, въвеждайки собствени предписания.

Настоящият „основен ремонт" на регулациите за инвестиционни фондове в ЕС ще подобри корпоративните финанси, но страните членки трябва да преосмислят въвеждането на директивата за финансовите поглъщания, защото тя води до по-рестриктивен пазар за управление на корпорациите.

ОИСР хвали преходът на ЕС към политика за държавните помощи повече обвързана с икономическите принципи, но също и предупреди, че има опасност „да се отвори врата към ре-национализация на индустриалната политика".

Политиката за държавни помощи ще е по-ефективна, ако страните на ЕС използват в по-голяма степен независими агенции за отпускане на грантове.

По отношение международната търговия на Евросъюза, ОИСР се изказва, че скорошните реформи в подкрепата за фермерите ще са по-благоприятни, ако всички субсидии престанат да зависят от обема продукция и се орязват и по-нататък.

Политиките на ЕС ще повлияят - заедно с решенията на другите големи търговски световни сили - дали търговските преговори на СТО от цикъла Доха ще успеят, или световната търговия ще се разпадне в регионални споразумения.