Годината е 1991-ва. Краят на СССР вече е дошъл, а бившите комунистически страни преминават през един от най-трудните периоди в новата си история. В Полша - най-голямата икономика в Централна и Източна Европа днес, средният доход на населението се срива до под една четвърт от този на средния германец (и под една десета в номинално изражение).

"Поляците също така тогава печелят под това, което получават гражданите на Габон, Украйна или Суринаме", пише в свой анализ, публикуван от Emerging Europe, Марчин Пиатковски, който е старши икономист в Световната банка.

"И все пак, близо 30 години по-късно, Полша успя да се превърне в най-успешната икономика в Европа. От 1989 година страната увеличи брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението с близо 150% или повече от всяка друга държава на континента", посочва той.

Пиатковски дава за сравнение Чехия, която за същия период е отчела ръст от три четвърти, а Еврозоната - такъв под 40%. "При БВП на човек пресметнат според паритета на покупателната способност растежът е дори по-бърз - от 10 300 щатски долара през 1990 година до над 28 000 долара през 2018 година", казва експертът.

Марчин Пиатковски напомня още, че от 1995 година насам Полша е най-бързо развиващата се голяма икономика в света измежду страните с подобно равнище на развитие. "Тя изпреварва дори азиатски тигри, като Южна Корея, Сингапур и Тайван", допълва той.

"През 2018 година средното ниво на доходите в Полша надхвърля две трети от това за Еврозоната и е рекордно високо. Като признание за тези постижения Полша стана първата посткомунистическа страна, включена в списъка на развитите страни на FTSE Russell", подчертава Пиатковски.

Полша влезе в списъка на развитите икономики

Първата бивша социалистическа република, която влезе в списъка на развитите икономики

Страната е и първата в Централна и Източна Европа, получила такъв статус

Ще успее ли Полша да задържи успеха си?

"Като се има предвид високото качество на човешкия капитал, относително високото ниво на производителност, съчетано с ниските заплати, макроикономическата стабилност, подобряващата се инфраструктура, отворените граници за търговия и капитал, полската икономика е прекалено конкурентна, за да се забави скоро", смята Марчин Пиатковски.

По неговите думи за 2018 година страната ще отчете 5% ръст на БВП, а през 2019 и 2020 година нивото ще бъде около 3,5 - 4 на сто. Експертът посочва, че сега пред Варшава стоят важни задачи като изграждането и поддържането на силни институции, увеличаване на вътрешните спестявания, инвестиране в образование и иновации.