След като през април строителството в еврозоната и Европейския съюз се срина драматично с почти 40%, през май, след като много от икономиките започнаха размразяване, отрасъл се върна към V-образно възстановяване, показват последните данни на Евростат. Но то не е плавно навсякъде.

Данните за юни обаче показват, че на месечна основа темпът на растеж е сред най-бързите в ЕС - 4,7%, като пред нас са само Унгария (6,1%) и Франция (12%). През последния месец най-тежко е свиването в Словакия (4,9%), Словения (7,1%) и Швеция (6,6%).

Последните две са и сред най-големите губещи по отношение на данните на годишна основа, като секторът се срива съответно със 17,8% и 15,3%, а сред тях се нарежда още Унгария (15,7%). Строителството в сравнение със същия месец на миналата година е по-ниско и в България, като у нас то се свива с 2,2%. Спрямо юни 2019 г. най-скоростен растеж се наблюдава в Румъния (6,9%), Германия (1,4%), Финландия (1,2%) и Нидерландия (0,8%).

Как строителният сектор у нас оцелява по време на криза?

Как строителният сектор у нас оцелява по време на криза?

Пазарът на имоти ще тръгне от там, от където е спрял, прогнозират експертите от НАСП

Разгледани през цялото тримесечие, данните показват, че затварянето на икономиките е нанесло много тежък удар в Европейския съюз и еврозоната. Общото строителство, в което се включват подкатегориите "производство в строителството" и "гражданки инженеринг", е силно надолу както на тримесечна, така и на годишна основа, съответно от -10% в еврозоната и -8,9% в ЕС съпоставени с периода януари - март, и от -13,6% в еврозоната и -12% в Европейския съюз спрямо второто тримесечие на 2019 г.

Данните показват, че и в двата случая "производството в строителството" понася по-силен удар от "гражданския инженеринг", при това независимо дали става въпрос за предходните три месеца, или за същия период на миналата година.

Въпреки кризата: Строителните компании в САЩ очакват да не са засегнати през 2020 г.

Въпреки кризата: Строителните компании в САЩ очакват да не са засегнати през 2020 г.

Банките обаче прогресивно затягат кредитите, а населението очаква още по-голям спад на доходите

В случая на България, сезонно и календарно изгладения индекс на строителството показва, че строителството понася тежък удар, в резултат на който постига най-ниската си стойност за последните поне пет години. От 102,3 пункта през януари индексът се срива с почти 20% до 83,2 пункта през април, преди да нарасне до 94,3 пункта през юни. На тримесечна основа, той е на 83,5 пункта през второто тримесечие, което е спад от 2,9 пункта в сравнение с първото.