Бизнесът в Румъния изплаща по-големи заплати на нелегалните работници, отколкото на официално наетите им колеги на същите позиции с цел да компенсира липсата на социални плащания и несигурността на работата им.

Това посочват от Световната банка в своя доклад Global Econimic Prospects. Според данните в него някои страни ниските възнаграждения, изплащани на нелегалните работници, водят до задълбочаване на неравенството спрямо работещите на трудов договор.

Като пример от Световната банка посочват Сърбия, където неравенството между тези две групи се е увеличила значително между 2002 и 2007 година. От друга страна тенденцията е подобна за Турция, но тя засяга предимно хората с ниско ниво на образование.

"Въпреки това в някои случаи нелегалните служители печелят повече от колегите си, включително в Русия, Румъния, Таджикистан и Украйна. В тези държави по-високото възнаграждение се дава, за да компенсира липсата на социална сигурност и сигурност на работното място", се казва в документа.

"По-доброто управление и по-ефективната работа на данъчните органи могат да ограничат размера на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи. Бюрократичната корупция е свързвана с по-големият дял на нелегалната активност в Полша, Румъния и Словакия", се допълва в документа.

От румънското издание Business Review посочват, че според официалната статистика в страната нелегално заетите са около 5,3 милиона.