Последните данни на БНБ показват, че в края на юни 2022 г. брутният външен дълг на българската икономика възлиза на 41 495.9 млн. евро (52.5% от БВП), което е с 1647.3 млн. евро (4.1%) повече в сравнение с края на юни 2021 г. (39 848.6 млн. евро, 58.7% от БВП).

Краткосрочните задължения са 8068.1 млн. евро (19.4% от брутния дълг, 10.2% от БВП) и се увеличават с 1901 млн. евро (30.8%) спрямо края на юни 2021 г. (6167.1 млн. евро, 15.5% от дълга, 9.1% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 33 427.8 млн. евро (80.6% от брутния дълг, 42.3% от БВП), като се понижават с 253.7 млн. евро (0.8%) спрямо края на юни 2021 г. (33 681.5 млн. евро, 84.5% от дълга, 49.6% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2022 г. е 7028.9 млн. евро (8.9% от БВП). Спрямо края на юни 2021 г. (8358.6 млн. евро, 12.3% от БВП) той намалява с 1329.7 млн. евро (15.9%). Това се дължи на погасяването на емисията външни облигации в размер 1.275 млрд. евро и липсата на нова рефинансираща външна емисия .

Управителят на БНБ: Влизането в Еврозоната ще бъде една от стратегическите задачи през следващата година и половина

Управителят на БНБ: Влизането в Еврозоната ще бъде една от стратегическите задачи през следващата година и половина

"Допълнителните постоянни бюджетни разходи засилват риска от инфлация", коментира Димитър Радев

Външните задължения на Централната банка са 2101.1 млн. евро (2.7% от БВП). Те се повишават с 1271.4 млн. евро (153.2%) спрямо края на юни 2021 г. (829.7 млн. евро, 1.2% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (това са банките и инвестиционните фондове) са 5621 млн. евро (7.1% от БВП). Те се увеличават с 1418.9 млн. евро (33.8%) спрямо края на юни 2021 г. (4202 млн. евро, 6.2% от БВП).

По всичко личи, че увеличението на външните задължения на Централната банка е пряко свързана ръста на този тип дългове на търговските банки. Възможната схема е банките привличат ресурс от чужбина и влагат по-голямата част от него по сметките си в БНБ. На този извод навеждат приблизително еднаквото увеличение и в БНБ и в банковия сектор.

Външните задължения на Други сектори (това са фирмите) са 13 043.1 млн. евро (16.5% от БВП). Те нарастват с 582.7 млн. евро (4.7%) спрямо същия месец на миналата година (12 460.4 млн. евро, 18.4% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране 9това са заемите, които чуждестранните собственици дават на дъщерните си компании у нас) е в размер на 13 701.9 млн. евро (17.3% от БВП) в края на юни 2022 г., което е с 296 млн. евро (2.1%) по-малко в сравнение с края на юни 2021 г. (13 997.9 млн. евро, 20.6% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 33% към края на юни 2022 г., при 35.1% година по-рано.