Европейската централна банка обяви, че преминава към нов краткосрочен лихвен процент в контекста на оттеглянето от бенчмарка Libor, посочиха от самата институция. Новата лихва е ESTR и тя отразява цената на кредита, отпуснат на следващия ден от банките в еврозоната. На 1 октомври, който беше първия ден, в който от банката обявиха новия бенчмарк, той беше фиксиран на стойност от -0,549%, каквато се запазва и в сряда.

ESTR е лихвен процент по банковото кредитиране, който зависи от отделните дневни транзакции между банките, в сравнение с Eonia, която е определяна от Европейския паричен институт и зависи от доброволния принос на банките. За определянето на ESTR се използват данни от 50 от най-големите банки в еврозоната и дейностите им в 10 държави. Фиксингът за 1 откомври се базираше върху обем от транзакции на стойност 36 млрд. евро между 32 банки, според ЕЦБ. Делът на петте най-големи банки в тях е 54%.

ЕЦБ раздаде $3,4 милиарда безплатни заеми на 28 банки

ЕЦБ раздаде $3,4 милиарда безплатни заеми на 28 банки

За да стимулира икономиката

На пазарите на паунда и долара също се оттеглят от Libor, след като стана ясно, че индексът е бил манипулиран от лондонски банки по начин, позволяващ им да се облагодетелстват от лихвените проценти при управлението на търговските си сделки. Индексът обединяваше активи на обща стойност 370 трлн. долара на глобално равнище, а днес в еврозоната регулаторите се опитват да подтикнат пазарните участници от традиционните индекси Euribor и Eonia, като дори изостават зад други световни региони, които вече не използват старите бенчмаркове. В САЩ компаниите продават дългови инструменти под новия американски референтен лихвен процент от повече от година, а във Великобритания финансовите пазари бързо мигрират към краткосрочен паундов индекс.

Според някои анализатори ходът на банката по преминаване към ESTR може да бъде подпомогнат от оттеглянето от традиционния индекс. "Преходът към ESTR трябва да е много праволинеен, тъй като Eonia вече ще бъде изчисляван като прокси на новия бенчмарк", коментира пред Bloomberg стратегът от Societe Generale Адам Курпие. "Пазарите за деривати, деноминирани в евро, също ще имат полза от новата инфраструктура зад Eonia. По този начин те би трябвало да са много по-необезпокоявани от пазарите в САЩ, които трябваше да изграждат бенчмаркове от нулата."

ЕЦБ легитимира финансовия нихилизъм и бюджетната разюзданост

ЕЦБ легитимира финансовия нихилизъм и бюджетната разюзданост

Новият индекс се подготвя от Европейската централна банка от две години и половина. Той се публикува всяка сутрин в 7 часа лондонско време за предишния работен ден. Европейският паричен институт публикува Eonia въз основа на новата методология час и четвърт по-късно. Самата Eonia e фиксирана от ESTR + 8,5 базисни пункта и ще бъде задавана по този начин до 3 януари 2022 г., когато използването на индекса ще бъде преустановено.

ESTR вече се използва от някои банки, като немската L-Bank беше първата, която емитира синдикирано финансиране, обвързано с новия бенчмарк на Европейската централна банка. Дневните обеми на търговията преди неговото създаване варираха в размер от около 37 млрд. евро дневно, като лихвата по тях се запази около 5 базисни пункта под размера на лихвата по депозитите в ЕЦБ, според UniCredit. По думите на анализаторите от италианската банка понижаването на основния лихвен процент с 10 базисни пункта до -0,5% през миналия месец вече е било абсорбирано от финансовата система.