Ако мерките, взети на национално или европейско равнище, се окажат недостатъчни, за да запазят устойчивостта на дълга, пазарната оценка на риска от реденоминация може да нарасне, посочват от Европейската централна банка в нов доклад. Реденоминацията представлява преоценяването на актив от евро в друга, обикновено обезценена валута, така че в превод от техническия език на институцията това означава, че повече страни може да напуснат еврозоната.

Този риск за последно се изстреля през 2012 г., когато за Испания достигна почти 110 базисни пункта, следвана от Италия с малко над 61 б.п. и Франция с над 50 б.п. След средата на 2018 г. рискът нарасна до малко над 30 б.п. за Италия, но в момента вече е почти до 40 б.п. При Испания е по-умерен - 30 б.п.

Същевременно заради проблемите в еврозоната рисковата премия по активите е нараснала, посочват от централната банка. Това означава, че доходността (т.е. лихвите) по тях се е покачва. "Освен самият икономически шок, високото равнище на несигурност, свързано с прогнозите пред растежа, доходите на компаниите и фалитите, също натежава на цените на активите", пишат от ЕЦБ. "Инвеститорите изискват по-висока рискова премия, за да компенсират нарасналите рискове пред приходите и кредитоспособността."

Източна Европа се запъти към най-тежкия икономически спад от комунизма насам

Източна Европа се запъти към най-тежкия икономически спад от комунизма насам

Растежът на българския БВП се забави до невиждан от 2014 г. темп

От банката определят тази макроикономическа несигурност като "екстремна", а прогнозата е, че тя ще доведе до още по-значително покачване на рисковата премия. "Затова може да се наблюдава още по-рязка корекция на цените на активите, ако БВП и нарастването на приходите се случат в по-песимистичните сценарии, които са и по-вероятни."

Според банката, корпоративните облигации са изправени пред непосредствен риск от обезценяване и поскъпване на доходността по тях. "В предишните издания на доклада предупреждавахме в частност за масово обезценяване на кредитополучатели в сегмента BBB, тъй като подобно понижение се свързва със загуба на инвестиционния статус."

Питър Шиф: Истинският срив е тук

Питър Шиф: Истинският срив е тук

Действията на централните банки влошават състоянието на икономиката, смята експертът

Прогнозата на ЕЦБ е, че при настоящата криза корпоративни облигации на стойност 110 млрд. евро са застрашени от изпадане в сегмента на високия риск само в рамките на следващата година. Така техният дял ще е по-висок от периода на Голямата рецесия, когато негативната прогноза обхвана 30% от облигациите.

За момента обаче делът на дълговите инструменти, чиито рейтинг е понижен, е относително нисък, сочи анализът. Според ЕЦБ до момента той се е покачил до малко над 3% от облигациите.