Федералният резерв на САЩ увеличи политиките си за "стимулиране" на икономиката още през миналата година, когато основният лихвен процент беше понижен трикратно - най-интензивното му намаляване от времената на Голямата рецесия досега, - а инжектирането на пари в икономиката беше възстановено, докато председателят на банката Джером Пауъл уверяваше, че стопанството се развива успешно.

След въвеждането на извънредно положение на територията на цялата страна, централната банка предприе още по-безпрецедентни мерки, включително допълнителното понижаване на основния лихвен процент с цял 1 процентен пункт до 0% - темп, който досега не е виждан в историята. Освен това, институцията обеща инжектиране на над 1 трлн. долара в различни инструменти.

Фед създаде перфектната буря за следващата тежка криза

Фед създаде перфектната буря за следващата тежка криза

Понижаването на основния лихвен процент може да е лебедовата песен на и без това крехкия растеж

Но от днес, количеството пари, което ще бъде наливано в икономиката, се увеличава още повече. Това ще се случва по няколко програми (посочените суми представляват допълнителното количество ликвидност над размера на вече обявените програми):

  • Освен обявените покупки на държавни ценни книжа за поне 500 млрд. долара и обезпечени чрез ипотеки инструменти за поне 200 млрд. долара, Федералният резерв ще придобива и активи, обезпечени с търговски ипотеки;
  • Осигуряване на допълнително финансиране на работодателите, потребителите и бизнеса чрез нова програма на обща стойност 300 млрд. долара. Министерството на финансите ще осигури към нея още 30 млрд. долара;
  • Създават се две нови програми за кредитиране на големите компании - Инструментът за корпоративно кредитиране на първичните пазари (Primary Market Corporate Credit Facility), с който ще се изкупуват новоемитирани облигации и корпоративен дълг и Инструментът за корпоративно кредитиране на вторичните пазари (Secondary Market Corporate Credit Facility), с който централната банка ще придобива вече съществуващи задължения;
  • Новосъздаденият Инструмент за срочно кредитиране срещу обезпечени с активи акции ще увеличи кредитирането към потребителите и бизнеса (Term Asset-Backed Securities Loan Facility), като ще позволи емитирането на ценни книжа, обезпечени чрез студентски и автомобилни кредити, както и дългове по кредитни карти. Тези ценни книжа ще бъдат емитирани от банките, отпуснали заемите, а чрез закупуването им от Фед се цели новонапечатаните долари да достигнат до крайните потребители.
  • Въвеждат се две нови програми за финансиране на общините.