Все повече централни банки по света планират да добавят още значително количество злато към своите златни си резерви. И това ще стане само в рамките на една година, съобщава Reutres, цитирайки годишно проучване на Световния съвет по златото (WGC). Каква е причината за големия план на банките? Разбира се, продължаващата макроикономическа и политическа несигурност. Въпреки твърде високите цени на благородния метал, банките просто нямат друг избор, коментират финансисти.

Търсенето на злато от централните банки се повиши през последните две години, тъй като някои страни диверсифицират резервите си в чуждестранна валута. Тяхното търсене допринесе за рязкото поскъпване на златото през периода март - май, като на 20-ти май благородният метал доста рекордно ценово ниво от близо $ 2450 за унция.

Снимка 619575

Източник: iStock

"Въпреки рекордното търсене от официалния сектор през последните две години, съчетано с нарастващите цени на златото, много управители на резерви все още поддържат своя ентусиазъм за златото", коментира Шаокай Фан - ръководител на сектора на централните банки на WGC.

Злато или Биткойн: Дилемата на Южна Америка

Злато или Биткойн: Дилемата на Южна Америка

И двата актива имат много добро представяне в последно време, но какво следва?

29 на сто от централните банки очакват собствените им златни резерви да се увеличат през следващите 12 месеца

Според анализатори, броят им тепърва ще се увеличава, въпреки че исторически погледнато, и тази цифра е най-високият процент до момента. Според анкетата на WGC, 81на сто от анкетираните очакват глобалните златни резерви на централните банки да се увеличат през следващите 12 месеца в сравнение със 71% преди година.

Докато в предишни години "историческата позиция" на златото беше основната причина централните банки да държат злато, този фактор вече спадна до пето място сред отговорите на проучването.

Основните причини, изтъквани при последното проучване, са дългосрочното съхраняване на стойност - актив, който би запазил покупателната си способност в бъдеще или хеджиране на инфлацията, стойността му по време на криза и ефективен диверсификатор на паричния портфейл.

Схемата, по която контрабандно злато за $35 милиарда достига до световните пазари

Схемата, по която контрабандно злато за $35 милиарда достига до световните пазари

Голяма част от благородния метал е от Африка и достига до Дубай