Сравнителните данни от съобщенията на Министерството на финансите за изпълнението на приходите и разходите на хазната показват, че в края на февруари се очаква бюджетен излишък по Консолидираната фискална програма (КФП) от 697 млн. лева. Той е с близо 240 млн. лева по-малък от излишъка в края на януари, когато бе отчетено положително салдо от 937 млн. лева. През втория месец на годината хазната е работила на дефицит.

Реално минусът е по-голям, защото правителството харчи и част от онези 2.8 млрд. лева, които спести по т. нар. сметки за чужди плащания от миналата година. Според финансовия министър Асен Василев разходването на тези средства, не се отчита в сегашния бюджет и не влияе на бюджетното салдо.

Заложеният бюджет е проинфлационен заради рекордното увеличение на разходите

Заложеният бюджет е проинфлационен заради рекордното увеличение на разходите

Гост в предаването Money.bg е Георги Вулджев, главен редактор на платформата "Екип"

Според данните на Министерството на финансите Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 8 098 млн. лв. и нарастват с 804 млн. лв. спрямо отчетените за първите два месеца на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо февруари 2021 г. с 862 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 58 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2022 г. са в размер на 7 401 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2021 г. бяха в размер на 7 270,0 млн. лева.

Така представените данни показват, че за момента приходите и разходите на хазната вървят без някакви аномалии и съобразно инфлационната ситуация, която помпа приходите от ДДС и от акцизи, най-вече заради увеличените цени на горивата. Доколкото посочените в началото заделени за харчене през първото тримесечие сериозно изкривяват бюджетните резултати, по реална картина за състоянието на хазната ще имаме след приключване на първото тримесечие на годината.

Еврозоната отчита търговски дефицит от €9,7 милиарда - най-големият от 13 години насам

Еврозоната отчита търговски дефицит от €9,7 милиарда - най-големият от 13 години насам

Търговският баланс на България също е отрицателен