Данните, които БНБ публикува за застрахователния пазар, създават усещането, че към края на първото тримесечие на 2019-а този сегмент на финансовия сектор се развива благополучно. Статистиката показва, че средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България към края на март 2019-а възлизат на 7.950 млрд. лв. - с 228.1 млн. лв. повече (3%) в сравнение с края на март 2018 г. (7.722 млрд. лв.).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 220.8 млн. лв. (10.9%) - от 2.033 млрд. лв. към края на март 2018 г. до 2.254 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март 2019 г. е 28.3% при 26.3% към края на първото тримесечие на 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 7.4 млн. лв. (0.1%) - от 5.689 млрд. лв. към края на март 2018 г. до 5.697 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Към края на март 2019 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.7% при 73.7% в края на първото тримесечие на 2018 година.

Не може да не прави впечатление огромния дисбаланс в застрахователния бизнес между общото застраховане и животозастраховането. И не е тайна, че този дисбаланс до голяма степен се предопределя от застраховката "Гражданска отговорност": числата говорят сами за себе си. Според данните на Комисията за финансов надзор брутният премиен приход от застраховки, свързани с моторни превозни средства към края на март 2019-а, съставлява 67.4% от общия брутен премиен приход на общото застраховане, който е 605.89 млн. лева. От тях само брутният премиен приход от застраховки гражданска отговорност на автомобилистите е 274.38 млн. лева или 45.29% от общата сума. Огромен дял.

Още по-значими, но и в същото време плашещи, са числата по платените обезщетения. Според КФН към края на март платените обезщетения по застраховки свързани с моторни превозни средства са 81% от всички разходи за обезщетения - общо 248.81 млн. лева, на компаниите занимаващи се с общо застраховане. Само платените по застраховка "Гражданска отговорност" обезщетения към края на март 2019-а са за 127.44 млн. лева или 51.22% от общата сума. Тук явно става дума не само за концентрация на бизнеса в един застрахователен продукт, но за концентрация в продукт, който носи риск в пъти по-висок от останалите застраховки.

Нещо повече. Прегледа на статистическите данни на КФН говори за още една опасна концентрация. Вижда се, че близо 63% от брутния премиен приход от "Гражданска отговорност" е концентриран в четири компании, имената на някои от които през последната половин година бяха замесени в сериозни скандали по неплащане на предявени претенции за обезщетения.

При това за три от тези четири компании застраховката "Гражданска отговорност" е едва ли не единственият бизнес, защото тя формира между 83% и 96% от общите им брутни премийни приходи.

Цялата тази комбинация от концентрации и рискове формира една доста опасна микстура. Излиза, че застраховката "Гражданска отговорност" е нещо като наркотик, който държи в зависимост не само бизнеса, но финансовото здраве на някои компании и чрез тях и на целия застрахователен пазар, защото някои от въпросните дружества са достатъчно големи. В тази ситуация опасността от трус много по-голям от този, който преживяхме с "Олимпик", е много сериозна.

Самото наличие на подобни концентрации трябва да е сигнал за КФН да предприеме методични мерки за плавното му, но значително намаляване. Какви конкретно трябва да са те е въпрос от професионалната компетенция на надзора. Но ако в следващите шест месеца по този въпрос не се предприемат ефективни действия, съществува риск от сериозен взрив на пазара, който може да се случи в най-неподходящия момент. И ако това стане вече ще е късно да питаме кой е виновен.

С колко ще поскъпне "Гражданска отговорност"?

С колко ще поскъпне "Гражданска отговорност"?

Задължителната полица е донесла загуби от 213 милиона лева за компаниите през миналата година