По оценка на Конференцията на ООН по търговия и развитие (UNCTAD), обемът на преките инвестиции в световната икономика през миналата година са спаднали с 19%. При това в Европа и развитите страни те са се понижили до ниво под това от световната финансова криза от 2008 година.

Общият размер на преките чуждестранни инвестиции в света през миналата година са се съкратили с 19% до $1,2 трилиона от $1,47 трилиона през 2018 година. Това показват данните от доклада на UNCTAD.

Снимка 401946

Преките чуждестранни инвестиции в страните с развита икономика през периода 2017-2018 г. са се намалили с 40% - от $749 млрд. до $451 милиарда. Показателят за тази категория, основно западни държави, през миналата година се е сринал до нивото от 2004 година.

Обемът на инвестициите в Европа през 2018 г. е рухнал със 73% в сравнение с предходната година, достигайки едва $100 милиарда. Както се отбелязва в доклада това по-ниско ниво на показателя за региона, отколкото в разгара на финансовата криза през 2008 година. По цента на UNCTAD такова ниско равнище на преките чуждестранни инвестиции в Европа не се е наблюдавало от 90-те години на миналия век.

В редица страни, като Ирландия и Швейцария, е отчетен отток на инвестиции, при това по-съществен от колкото общия размер на постъпващите в региона капиталовложения. През 2018 г. оттокът на преки инвестиции в Ирландия и Швейцария е бел съответно $121 млрд. и $141 милиарда.

Освен в Европа, значително съкращаване на преките инвестиции се наблюдава и в Северна Америка, където показателят е спаднал с 13% - от $302 млрд. до $263 милиарда.

Въпреки понижението от 18% - от $277 млрд. до $226 млрд., най-голям обем преки инвестиции в света през 2018 г са постъпили в САЩ

Второто място по размер на привлечените преки чуждестранни инвестиции запазва Китай, където те нарастват през миналата година с 3% - от $137 млрд. до $142 милиарда. 

По оценка на UNCTAD, преките инвестиции през 2018 г. са нараснали с 5% в страните от Азия с развиваща се икономика и с 6% - в държавите от Африка. 

От доклада става ясно, че на фона на рязкото спадане на преките инвестиции в развитите страни и увеличаването на приток на капитали към развиващите се държави, техният дял в световната икономика през 2018 г. е нараснал до 58 на сто. Делът на БВП на развиващите се държави през 2010 е бил 38%.