Окончателно съгласуван и одобрен е дизайнът на българските евромонети, обявиха от БНБ. В крайна сметка обликът на бъдещите центове и евро ще повтаря почти напълно стотинките и левовете, които използваме в момента.

Както се вижда от изображенията, разпространени от централната банка, Мадарският конник ще е на националната страна на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.

Снимка 653175

Разликите със сегашните стотинки (и техния дизайн от 1999 г.) са единствено следните:

  • Монетите са малко по-големи;
  • Около цялата композиция има 12 звезди;
  • Под релефната фигура има надпис "Стотинка/Стотинки";
  • Отстрани има година на емисията - показаният от БНБ дизайн е с 2025 г.
Снимка 653174

По същия начин монетата от 1 евро запазва използвания в момента за еднолевката дизайн със св. Иван Рилски. Различията са следните:

  • Монетата е малко по-малка;
  • Вместо надпис и линии по външния пръстен, около релефната фигура има звезди;
  • Отляво на св. Иван Рилски има надпис "ЕВРО 2025", а отдясно - "България".
Снимка 653176

Най-новата масова монета у нас - тази с номинал от 2 лева, ще се превърна в 2 евро със следните промени:

  • Вместо надпис и линии по външния пръстен, около релефната фигура има звезди;
  • Отляво на Паисий Хилендарски има надпис "ЕВРО 2025", а отдясно - "България".
  • Върху гурта (канта) на монетата има надпис "Боже, пази България".
Новият дизайн на българските евромонети вече е одобрен

Ето как ще изглеждат българските евромонети

В дизайна на художествените проекти на националната страна на българските европари се чете „стотинки“ и годината на въвеждане на еврото в България „2025“

Вероятно при приемането на единната валута ще се наложи провеждането на мащабна информационна кампания - новите монети изглеждат като старите, но са с двойно по-висока стойност. Иначе, нарочно или не, може някъде да ви върнат 2 лева ресто вместо 2 евро.

Как го правят другите

Всяка държава в еврозоната е свободна да избере свой собствен дизайн за националната страна на евромонетите. Подходите са различни. Както посочва Европейската комисия на сайта си, Ирландия в голяма степен запазва облика на старите си монети. Това е същият подход, към който явно се е насочила и България.

Повечето други страни от еврозоната, обаче, избират изцяло нов облик (Австрия и Португалия) или запазват само част от старите дизайни - но при по-различен номинал и форма (Гърция и Германия).