Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване на Националния статистически институт сред предприятията с 10 и повече заети лица в България показват, че 95.7% от тях използват компютри. При големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял e 100.0%.

Високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и 93.7% от тях имат постоянен достъп до глобалната мрежа. За връзка с интернет предприятията основно използват DSL или друг вид фиксирана технология (80.5%), като при 64.8% от тях скоростта на най-бързата фиксирана връзка е по-висока от 30 Mbps.

През 2019 г. всяко трето предприятие (36.5%) използва приложения като Skype, WhatsApp, Facetime, Viber за гласови или видеоразговори през интернет за служебни цели, а 46.4% предоставят на служителите си преносими устройства, които разполагат с мобилна интернет връзка, осъществявана чрез мобилните телефонни мрежи.

Дял на заетите лица в предприятията по видове използвани устройства за служебни цели и големина на предприятията през 2019 г.

Снимка 456193

Източник: нси

Делът на заетите лица в предприятията, които използват компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, е 32.1%, а на 28.7% от работещите е осигурен достъп до интернет. Заетите лица, които използват преносими устройства с мобилна интернет връзка за служебни цели, са 11.4%.

Половината от предприятията (50.7%) разполагат със собствен уебсайт, като 12.6% посочват, че използват информация за поведението на посетителите на уебсайта (брой кликвания, разглеждани елементи, продължителност на сесията и др.) с цел реклама или подобряване на клиентската удовлетвореност.

Дял на предприятията, които имат собствен уебсайт, по големина на предприятията през 2019 г.

Снимка 456194

Източник: нси

Използване на социални медии

През 2019 г. 33.8% от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето присъствие в интернет. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Xing, Yammer, Probook.bg и др.), в които 33.2% от предприятията поддържат свой профил.

Основните цели, за които предприятията използват социални медии, са: подобряване на имиджа на предприятието или на пазарния продукт (реклама, промоции) - 73.9%; получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти - 62.7%; наемане на служители - 32.8%; сътрудничество с бизнес партньори или други организации - 29.5%.

ИКТ специалисти

През 2019 г. всяко пето предприятие (20.1%) има заети лица, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи или софтуерни приложения. През предходната 2018 г. 10.0% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като 41.6% от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри.

За да повишават квалификацията на служителите си, 10.1% от работодателите осигуряват обучение в областта на ИКТ.

Под 50% от българските фирми имат уебсайт, 9% продават онлайн

Под 50% от българските фирми имат уебсайт, 9% продават онлайн

60% от домакинствата у нас имат достъп до интернет

Електронна търговия

Данните от проведеното през 2019 г. изследване показват, че през предходната календарна година 10.9% от предприятията продават стоки и услуги онлайн, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза на 4.5% от общия им оборот. Относителният дял на тези, които осъществяват уебпродажби, е 10.0%, а на тези използващи съобщения от тип EDI - 1.5%.

За десетгодишен период относителният дял на предприятията, които продават стоки и услуги чрез електронна търговия, се е увеличил близо три пъти.