Замърсяването, изхвърляните вредни емисии в атмосферата и разходите за почистване на отпадъци от пластмаса са стрували на света 3,7 трилиона долара само за 2019 година. Това изчисляват от Световния фонд за природата (WWF), цитирани от EURACTIV.

В техния доклад се казва, че обществото "несъзнателно субсидира" използването и производството на пластмаса. А само производството за 2019 година, заедно с останалите големи замърсители, струва на планетата сума, равняваща се на брутния вътрешен продукт на Индия - шестата най-голяма икономика в света.

"Пластмасата изглежда сравнително евтин материал за използване, като се има предвид цената, която компаниите ползват за чиста пластмаса, ползвана за производството им", се казва в документа, подготвен за WWF от консултантската фирма Dalberg.

"Но сметката не излиза така ниска, когато бъдат включени всички разходи, свързани с целия цикъл на живота на материала", се допълва в него.

Експертите казват, че при липса на единни международни действия за намаляване на използването му, производството ще се увеличи и цялата сума на негативния ефект ще се удвои до 7,1 трилиона долара през 2040 година.

От 50-те години на миналия век са били произведени грубо 8,3 милиарда тона пластмаса, като около 60% от тях са били изхвърлени в депа или в естествената среда.

От Програмата на ООН за околната среда пък изчисляват, че около 300 милиона тона пластмаса се изхвърлят всяка година.

Този доклад на WWF идва успоредно със заседанието на Международния съюз за защита на природата в Марсилия, в рамките на което беше обсъдено справянето със замърсяването с пластмаса до 2030 година.

По-рано Европейският съюз (ЕС) призова са спазването на международното споразумение за намаляване на този тип замърсяване.