Светът губи храна за около $400 милиарда - или повече от шест пъти брутния вътрешен продукт на България - преди тя да достигне до магазините, показва доклад на Организацията на обединените нации.

Около 14 процента от цялата храна, произвеждана всяка година, е загубена. Централна и Южна Азия, Северна Америка и Европа отговарят за най-голям дял, показва докладът.

Подобряване на условията за съхранение на храната на студено и по-добра инфраструктура биха помогнали за намаляване на загубите, но за пълно справяне с проблема е нужна по-детайлна информация за веригата на доставки, се казва още в него.

Изхвърлянето на годна храна събира все повече внимание заради приноса на процеса към емисиите на парникови газове, както и заради изчисленията, че над 820 милиона души по света гладуват. Световните лидери обещаха да намалят наполовина изхвърлянето на храна на ниво магазини и потребители до 2030 г., както да помогнат за намаляването на загубите при производство. Компаниите също се опитват да подобрят ефективността в индустрията.

Потребителите също са отговорни за огромни загуби. Около 37 процента от животинските продукти и потенциално около една пета от плодовете и зеленчуците биват изхвърляни след закупуването им. По-богатите нации изхвърлят повече храна.