Собственикът на производителя на тапицерии за автомобилната индустрия "АЛС България" потвърди излязлата преди два дни новина, че българското дружество прекратява дейността си, както и че е започната процедура по обявяване в несъстоятелност.

От канадската компания Exco Technologies Limited, която преди време придоби регистрираната в Южна Африка група на ALC, посочват в официална позиция, че производството в трите бази на дружеството е прекратено и предстои ликвидация на фирмата. 

Като причина за това решение се посочва затрудненото финансово положение, в което е изпаднала българската фирма, на фона на нарастващата цена на труда на българския пазар от една страна и натискът на основните клиенти за поддържане на по-ниски цени на произведената продукция от друга. От съобщението става ясно още, че "АЛС България" е имала натрупан дълг в размер на 4,2 милиона долара.

"АЛС България" прекратява дейността си

Производител на тапицерии за автомобилната индустрия затваря трите си завода в България

Компанията освобождава около 1400 служители

Обяснението на компанията собственик

"Подаването на молба за обявяване в несъстоятелност е причинено от текущите загуби от дейността на АЛС, дължащи се на неспособността на фирмата да постигне споразумение за продължаване на ценовата подкрепа с основния си клиент", се казва в съобщението.

Данни в информационната система за производство по несъстоятелност на Министерство на правосъдието потвърждават, че на 17 януари тази година в Софийския окръжен съд е било заведено дело по производство по несъстоятелност от "АЛС България" ЕООД.

От компанията добавят, че предвид нарастването на оперативните разходи на местно ниво и промяната в условията на труд през последните няколко години, дейността на компанията е станана нежизненоспособна. От собственика потвърждават, че няма да осигурят финансова подкрепа, ако българското дружество "не демонстрира устойчива рентабилност".

"Подаването на молба за несъстоятелност на АЛС е разочароващо, но това беше единствената алтернатива предвид слабата ликвидност на компанията и лошите финансови перспективи", коментира главният изпълнителен директор на Exco Брайън Робинс.

"От друга страна отписването на загубите на АЛС ще подобри незабавно нашите резултати и ще освободи ресурс за по-продуктивни дейности", посочва още той.

Дългът на "АЛС България" достигнал 4,2 милиона долара

В съобщението се посочва още, че ефектът от изпадането в несъстоятелност на "АЛС България" ще бъде "абсорбиран" през първото тримесечие на фискалната 2019 година (финансовата година за компанията започва през октомври), приключило на 31 декември 2018 година.

Това включва разходи от 6,1 милиона долара, свързани с отписването на капиталовите и оперативни загуби на "АЛС България", които към последното тримесечие възлизат на 2,2 милиона долара.

Според информацията деконсолидацията на българското дружество ще даде резултат в намаляване с 23,1 милиона долара на активите и пасивите в баланса на Exco, включително 4,2 милиона долара нетен дълг.

"През първото тримесечие на финансовата 2019 година ALC е генерирала приходи от около 20 милиона долара при 1439 служители", посочват още от Exco.

Предисторията 

Още през ноември стана ясно, че българското дружество се намира в затруднена финансова ситуация. Тогава от Exco посочиха в предходния си финансов доклад, че ще ограничат дейността си у нас. В него беше съобщено:

"Резултатите на ALC ясно показват напредък в усилията за връщане на ефективността на отделните бизнес единици. Тези усилия ще продължа с цел намаляване на отпечатъка на ALC в България.".

Първият завод на ALC в Мусачево отвори врати през 2013 година. По-късно заработиха такива в Ихтиман и Благоевград. В първия завод се произвеждат кожени тапицерии за BMW, а за базата в Ихтиман основният клиент е Mini Cooper.

През последните години "АЛС България" е изправена пред намаляващи приходи, като през 2017 година те се свиха с 24% до 122,7 милиона лева.