До средата на месец април очакваме да приключи процедурата по увеличение на капитала на Българска банка за развитие със 700 млн. лева, което ще ни позволи да стартираме двете програми за подпомагане на гражданите и на бизнеса в борбата им с последствията от кризата. Това заяви главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев на специална пресконференция на 7 април.

Той уточни, че правителството отпуска целево 500 млн. лева за увеличение на капитала, които да дадат възможност на ББР да предоставя гаранции по банкови кредити и още 200 млн. лева, които да й позволят да рефинансира търговските банки за отпускане на заеми до 1500 лева на месец на граждани загубили работата си.

Изпълнителния директор на банката Николай Димитров каза, че това увеличение на капитала мултиплицира многократно възможностите на банката. При 200 млн. лева целево увеличение на капитала ББР ще може целево да рефинансира търговските банки с повече от 1 млрд. лева, които те да отпуснат като безлихвени заеми на гражданите загубили работата си заради кризата, породена от коронавируса. Мениджмънта на ББР уточни, че за момента се предвижда гражданите да могат да теглят до 4500 лева - по 1500 лева за трите месеца на кризата от началото на март до края на месец май. Стоян Мавродиев заяви, че засега се предвижда заемите да са две годишни с гратисен период от шест месеца до една година, но потвърди, че се обмисля и възможността те да са петгодишни с до три години гратисен период.

"ББР ще рефинансира търговските банки, които ще имат ангажимента да предоставят през мрежата си безлихвените заеми на гражданите", заяви Мавродиев.

Същата процедура - през търговските банки, ще бъде ползвана и при предоставянето на гаранции за фирмени заеми, за което капитала на ББР ще бъде увеличен с 500 млн. лева.

"Тези 500 млн. лева увеличение на капитала ни позволяват да предоставяме на търговските банки гаранции за общо 2.5 млрд. лева по отпуснати от тях кредити. Като се има предвид, че гаранцията ще покрива до 80% от кредита, общата сума на покритите от гаранционната опция заеми надхвърля въпросните 2.5 млрд. лева", заяви Николай Димитров.

Мениджърите на ББР заявиха, че банката ще се включи в общата схема за мораториум върху плащанията по заемите, които Асоциацията на банките договаря. "Очаквам тези дни схемата да бъде окончателно уточнена и одобрена от БНБ. Ние ще я ползваме, защото имаме клиенти, на които директно сме отпуснали кредити и те също имат право да се възползват от улесненията на мораториума", каза Мавродиев.

Ще припомним, че въпросния мораториум ще отложи дължимите за определен период от време плащания по вече отпуснати заеми. Предполага се че ще става дума за плащанията за периода от началото на март 2020-а до края на годината. Отложените суми няма да се опрощават, а ще се натрупват към общата сума на кредита. След приключването на мораториума длъжникът ще договаря с банката кредитор нова схема за погасяване на общата сума по заема, която трябва да погаси. Това облекчение ще важи само за длъжници, които към март 2020-а нямат просрочия по кредитите си , а размерът на плащането, което ще бъде отложено ще зависи от желанието на длъжника. Впрочем възможността за получаване от ББР на гаранции по кредитите на фирмите ще е от изключително значение именно при преструктурирането на дълговете след приключване на срока на мораториума.

От ББР заявиха, че предлагат и нова погрома за предоставяне на микрокредити, която е извън обхвата на увеличението на капитала със 700 млн. лева. Става дума за лихвени заеми до 48800 лева, по които единственото обезпечение ще бъде поръчителство.

"ББР се ползва с доверието на много на брой авторитетни международни финансови институции, които са й предоставили милиарди финансиране, с които и сега тя пряко и косвено кредитира българския бизнес. Това е истинската оценка за работата на екипа на ББР", каза Мавродиев.

Той коментира, че заема от 75 млн. лева отпуснат от ББР на колекторската фирма "Свети Георги Груп" е стандартна операция за рефинансиране на две търговски банки. Крайната и цел е те да бъдат разтоварени от стари проблени вземания, което ще укрепи ликвидността им и ще им позволи да се съсредоточат върху финансирането на нови перспективни клиенти.