На 21 юли тази година се случи нещо, което не бяхме виждали от 11 години насам - Европейската централна банка обърна курса на своята парична политика и повиши основния лихвен процент с 0.25%. По този начин институцията прекрати периода на отрицателни лихви и направи ясна заявка за бъдещото си поведение - на продължаващо вдигане на лихвите.

Огромната инфлация слага край на отрицателните лихви

Причината за това е само една и тя е съвсем директно посочена от банкерите - инфлацията в еврозоната, която излезе от контрол и причинява сериозни щети на повечето домакинства от страните-членки. По последни данни за юли във еврозоната тя възлиза средно на 8.9% при 2.2% година по-рано. В страни като Естония, Латвия и Литва обаче тя достига съответно 23.2%, 21.3% и 20.9% на годишна база, което е стряскащо високо ниво.

Средното ниво за целия ЕС, в които сметки влиза и инфлацията у нас, е още по-високо - 9.8%. В България по данни на НСИ инфлацията през юли месец е 17.3%. И въпреки че решенията на ЕЦБ се отнасят за страните, използващи еврото като национална валута, те имат и сериозно косвено влияние и върху други страни - като България. Доказателството за това дойде още в първите дни след влизането му в сила, като по-голяма част от банките у нас престанаха да събират такси за съхранение на парични средства - нещо, което беше въведено заради отрицателните лихви на европейско равнище.

Задуха вятърът на лихвената промяна

Въпросът оттук нататък е не дали, а с колко ще растат лихвите и как ще се отрази това върху депозитните и кредитните продукти у нас. Според експерти и двата финансови инструмента ще поскъпнат, въпросът е с колко. Финансовият анализатор Десислава Николова неотдавна прогнозира, че решението на ЕЦБ ще накара банките да върнат депозита като продукт - не че той е изчезвал изцяло, но беше напълно обезсмислен от нулевите лихви.

Сега обаче трендът се обръща и това се вижда от последните данни на БНБ. През месец юли средният лихвен процент по нови депозити за домакинства в лева се е повишил с 0.03% на месечна база и 0.08% на годишна. Да, той все още е изключително нисък - 0.13%, но решението на ЕЦБ беше взето през юли и тепърва ще виждаме ръст нагоре - макар и плавен.

Депозитът - любимият финансов инструмент на българина

Снимка 585287

Този процес ще засегне по-голяма част от икономически активното българско население. По данни на БНБ към края на юни, банките у нас съхраняват над 8.8 милиона депозита на граждани на обща стойност над 67 милиарда лева. Повече от половината от тях са до 1000 лева, но при останалите има достатъчно количество големи суми, които заслужават по-високи приходи от лихви. Така например 195 хиляди депозита съхраняват между 20 000 и 30 000 лева, а други 487 хиляди депозита съхраняват между 10 000 и 20 000 лева. Други близо 100 хиляди българи държат на влог суми между 30 000 и 40 000 лева.

На фона на лихвите към момента в България има банки, които предлагат значително по-добри условия за съхранение на средства. "Инвестбанк" АД например предлага депозит с лихвен процент в размер до 1.05%, което е 7 пъти по-добра лихва от средната за месец юли. Продуктът с името Онлайн депозит дава възможност на клиентите да открият депозит в лева или евро директно онлайн. Минималната сума е 1000 лева, а сроковете - съответно 2,4,6,8,10,12,15, 18, 24, 30 или 36 месеца. Колкото по-дълго, толкова по-близко до максималната лихва.

Но нека пресметнем колко биха получили различните групи спестители, ако си оставят парите в българската банка за три години. Ако разполагате с 10 000 лева свободни средства, в края на периода ще имате 315 лева отгоре. Ако обаче сте от хората с между 50 000 и 100 000 лева свободни средства, лихвеният доход може да достигне до 3150 лева. Само за справка над 105 хиляди депозита в лева и близо 60 хиляди депозита евро се съхраняват в банковата система у нас в посочения диапазон към края на юни.

Най-сладкото идва при големите депозити - от една страна "Инвестбанк" още на 10 август премахна таксата за съхранение на наличности за своите клиенти. Казано с други думи, ако оставите суми над 100 000 евро или еквивалента им в лева, не само вече няма да плащане такси, но и ще започнете да получавате по-нормален доход от лихви, който има потенциала да расте през следващите месеци и години. Ако сте от онези над 15 хиляди българи, които държат между 200 и 500 хиляди лева в банка, с Онлайн депозит от "Инвестбанк" можете да получите между 6 300 и 15 750 лева лихва срещу средствата си. Не е никак зле, нали?