В страната ни по последни данни има наложени запори на общо близо 5500 пенсии, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Запорите заради неизплатени задължения са наложени по искане на държавен или частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител към Националната агенция за приходите (НАП).

Въпросните пенсии с наложени запори (т.е. остатъкът след приспадане на сумата по запора) за януари ще бъдат изплатени след 11 януари 2023 година. Срокът е съобразен с необходимостта от технологично време за обработка на новите размери на удръжките от тези плащания, след обнародваното в Държавен вестник на 3 януари постановление на Министерския съвет, с което е определен нов размер на минималната работна заплата за страната за 2023 г. - 780 лева, уточняват от НОИ.

Кога започва изплащането на пенсиите за януари

Кога започва изплащането на пенсиите за януари

Това става чрез пощенските станции и по банков път

Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането на запори, се определят в зависимост от размера на минималната работна заплата за страната, която вече е 780 лева.

Съгласно действащата нормативна уредба, принудителното изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата. Не се правят удръжки от пенсиите под този размер, т.е. след удръжката, сумата за изплащане от пенсията не трябва да е по-малка от 780 лева. Посочените ограничения не се прилагат за удръжки от пенсиите в изпълнение на задължения за издръжка.

След направените преизчисления, преводите ще бъдат извършени в зависимост от начина на изплащане на всяка пенсия - с пенсионен запис (ако се изплаща чрез пощенска станция) или с допълнителен превод по личната платежна сметка на пенсионера, ако се изплаща чрез банка или друг доставчик на платежни услуги.

Колко "струва" закупуването на осигурителен стаж за пенсия

Колко "струва" закупуването на осигурителен стаж за пенсия

През 2022 година, общо 3840 бъдещи пенсионери са си закупили осигурителен стаж