Технологиите за изкуствен интелект значително ще променят всеки аспект от работата на всяка индустрия, включително как и кога работим. В близко бъдеще вероятно ще разполагаме с по-гъвкави графици, като 4-дневната работна седмица. Според Конгресът на профсъюзите на Обединеното кралство 4-дневната работна седмица може да стане реалност през този век, ако бизнесът бъде принуден да споделя предимствата на новите технологии със своите служители.

Компании като Perpetual Guardian в Нова Зеландия вече осъзнават предимствата на 4-дневната работа.Този метод не само повишава удовлетвореността на служителите, ангажираността на компанията и работата в екип, но също така намалява нивата на стрес. Още повече намаляването на работните графици на служителите до 4-дневна работна седмица не вреди на производителността им или тази на компанията.

И така, кои са предимствата и недостатъците, свързани с 4-дневната работна седмица?

Четиридневната работна седмица означава по-малко работни часове. Така служителят ще работи около 28 часа в продължение на четири дни и ще има тридневен уикенд. 4-дневната работна седмица може да изглежда като радикална идея, но всъщност ние постепенно намаляваме броя на отработените часове в рамките на типичната работна седмица от края на 19-ти век. През 1890 г. правителството на Съединените щати изчислива, че служител на пълен работен ден в производствен завод работи средно 100 часа седмично. До средата на 20-ти век служителите в производството работят само 40 часа седмично. Намаляването на настоящата ни работна седмица до 28 часа не изглежда радикално от тази гледна точка, пише Changerecruitmentgroup.com.

Какви са ползите от 4-дневната работна седмица?

4-дневната работна седмица е сравнително нова концепция. Някои компании обаче вече изпробват идеята, а резултатите са обещаващи, както за служителите, така и за работодателите.

Повишена производителност

Изследването на производителността при този метод на работа, проведено от Станфордския университет, разкрива някои интересни факти. Те обаче не са изненадващи - претоварените служители всъщност са по-непродуктивни от служителите, работещи при намалено работна седмица.

Новозеландската компания Perpetual Guardian проведе експеримент за 4-дневна работна седмица. Служителите не само са имали същото ниво на производителност, но и са били по-удовлетворени от работата, от работата в екип, баланса работа/ личен живот и са били по-лоялни към компанията. Служителите са намали стреса с намаление с 38-45%.

Четиридневната работна седмица с "поразителен успех" в Исландия, това ли е бъдещето?

Четиридневната работна седмица с "поразителен успех" в Исландия, това ли е бъдещето?

Оказва се, че производителността дори се е увеличила

Резултатите от това проучване не са много изненадващи, като се има предвид, че някои от най-продуктивните страни в света, като Норвегия, Дания, Германия и Холандия, работят средно около 27 часа седмично. От друга страна, Япония, която е известна с претоварените служители, се нарежда на 20-то място от 35 държави по производителност.

По-добро ангажиране на служителите

4-дневната седмица може да доведе до по-голямо отдаване на работата от страна на служителите. Те няма да си вземат отпуск толкова често, защото ще имат достатъчно време за почивка и възстановяване. Те ще работят по-здраво и ще са готови да поемат нови предизвикателства.

В периода 2015 - 2017 г. Швеция проведе пробно проучване за по-кратка работна седмица. Медицинските сестри в дом социални грижи работят само 6 часа в продължение на пет дни в седмицата. Резултатите са до голяма степен положителни - медицинските сестри вземат по-малко болнични.

По-малък въглероден отпечатък

Страните, които имат по-кратко работно време обикновено имат по-малък въглероден отпечатък, така че намаляването на работната ни седмица от 5 на 4 дни също може да доведе до ползи за околната среда. Съкращаването на работната ни седмица ще намали пътуванията, на тези, които работят в офис.

4-дневната работна седмица ще намали емисиите колкото премахването на всички автомобили

4-дневната работна седмица ще намали емисиите колкото премахването на всички автомобили

Проучването е проведено във Великобритания

Какви недостатъци има 4-дневната работна седмица?

Въпреки че със сигурност има много предимства 4-дневната работна седмица, има и няколко недостатъка. Неизбежно новите промени да не срещнат някои предизвикателства.

Удовлетвореността на клиентите

Използването на технологии като чатботове и уебсайтове, задвижвани от изкуствен интелект, може да реши проблеми, свързани с удовлетвореността на клиентите, защото би осигурило друг път за консултации, вместо да разчитат на служители от офиса.

Грешен подход

Мнозина бъркат е разбирането на концепцията за 4-дневна работна седмица. Служителите, за които се очаква да работят 35 часа, но в рамките на 4 дни, всъщност ще намалят производителността си и ще има обратен ефект.

Като цяло 4-дневната работна седмица е една добра опция, защото технологиите биха позволили бизнесът да продължи работа както обикновено.