Френският бизнес в България изпитва липса на квалифицирана работна ръка. Това е основният проблем на фирмите според анкета за бизнес средата в България на Френско-българската търговска и индустриална камара, проведена сред 72 големи, средни и малки френски компании, развиващи дейност у нас.

Над половината от участниците в проучването са отговорили, че са срещали трудности при осъществяване на дейността си в страната ни. Липсата на квалифицирана работна ръка е посочена като най-сериозния проблем, въпреки високата оценка за нивото на квалификация на българските служители.

"Почти седем от десет представители от запитаните компании, членове на камарата, отговарят, че със сигурност или по-скоро биха инвестирали в новонает персонал. А близо една пета имат намерение да запазят числеността на персонала си", посочиха от агенцията за маркетингови проучвания "Ипсос", разработила проучването.

Намеренията за инвестиции в обучение на персонала са ясно изразени - 81% от френските компании у нас възнамеряват да инвестират в обучителни програми за служителите. Други 15% "не планират" или "по-скоро не планират" подобни разходи.

Проблемът с наемането на работна ръка, касае почти всички участници в проучването. Само една пета от компаниите, са заявили, че нямат намерение да наемат хора през настоящата година.

Австрийските компании у нас: С планове за увеличение на персонала и оборота си през 2024 г.

Вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България: С планове за увеличение на персонала и оборота си

Умерен оптимизъм сред бизнеса

"Липсва работна ръка за операции на машини, липсват и кадри за средно мениджърско ниво, няма и специализирани кадри в инженерните области. Получи се така, че България имаше много инженери през 90-те години, за които нямаше компании, сега вече компаниите искат да установяват в България развойна дейност и е малко трудно да намерят такива служители", отбелязаха от Камарата, като допълниха, че недостиг на служители няма в IT сферата.

Статут, който в миналото е замествал военната служба

За да стимулира бизнеса да развива дейност в чужбина френската държава дава възможност на френски компании, които искат да развиват дейност в България да наберат служители, които да заминат за страната ни. В България има 20 младежи по тази програма.

Това помага на малките предприятия да имат служител, който да развиват бизнеса им в чужбина. Разходите за работодателя са по-ниски, тъй като държавата поема работодателските разходи и това позволява на младите специалисти (до 28 години) да се развиват в чужбина.

Предвидена е и възможност физически лица, френски граждани да наемат служители по същия ред.

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Средните заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната