Ръководството на "КОРАДО-България" представи годишния си доклад за дейността и отговори на въпроси на инвеститори и медии на специална пресконференция днес, организирана в столичен хотел.

"За мен е удоволствие да обявя, че 2018 г. беше успешна за дружеството. Компанията завърши с повишение от 10% на печалбата си след данъчно облагане. От 4.778 млн. лева - на 5.254 милиона лева, въпреки трудните икономически условия и постоянно повишаващите се цени на основните материали, използвани в производството", заяви Иржи Ржезничек, изпълнителен директор на компанията.

"За мен е удоволствие да бъда с вас. България е отлично място за инвестиции и имаме големи планове за вашата страна.", коментира и главният изпълнителен директор на "Корадо Груп", каза Войтех Чамек, главен изпълнителен директора на КОРАДО Груп.

Ръководството на компанията определи изминалата година като най-добрата в историята на "КОРАДО-България", въпреки предизвикателствата и понижението в продажбите на българския пазар.

Снимка 414953

И докато дружеството отчита минимално понижение от 2% в продадените количества през 2018-та година, на годишна база, печалбата успя да нарасне с 10% през изминалата година.

Това, което интересува инвеститорите в много голяма степен са финансовите коефициенти. А те, бележат съществено подобрение през 2018-та година. На първо място маржът на печалбата при продажбите се повишава до 13% през 2018-та година, спрямо 12% година по-рано, въпреки ръста в цените на металите (те са основен дял от разходната структура). През 2016-та година този марж бе 10%.

Повишение бележи и възвръщаемостта на собствения капитал, която нараства до 26% спрямо 24% година по-рано и едва 17% през 2016-та година.

Успехът на дружеството се доказва от факта, че печалбата му през 2014-та година, когато прави вторично публично предлагане на БФБ, е била едва 1.321 милиона лева. Или за последните пет години печалбата нараства четири пъти. А това показва, че средният годишен ръст е 31.95%.

Историята на успеха на КОРАДО-България

Ето как изглеждат най-важните събития, свързани с дружеството, през погледа на нейния изпълнителен директор инж. Иржи Ржезничек:

2014 - вторично публично предлагане и дивидент в размер на 12 стотинки на акция

2015 - успешно повишение на капитала със 7.1 милиона, дивидент от 18 стотинки на акция

2016 - нова линия за радиатори с поглед към енергийната ефективност, 26 стотинки дивидент на акция

2017 - влизане на премиум сегмент на БФБ, повишение на капитала с 4.389 милиона лева (2 към 1) до 13.169 милиона лева, дивидент 0.26 стотинки.

2018 - най-добър резултат в историята, пръв шестмесечен дивидент

Ржезничек заяви, че целите, които си поставя компанията за тази година е запазване на обема на продажбите и пазарния дял на ключовите за компанията пазари като - Румъния, Франция, Унгария, Украйна, България и Босна и Херциговина.

Връщане и пробив на пазара в Русия е друга стратегическа цел пред групата, която съвсем скоро получи разрешение за продажби в Русия и направи първите си доставки на радиатори през последните една-две седмици.

Борсовите стремежи на "КОРАДО-България"

По отношение на борсовите цели на КОРАДО, те са насочени само по едно направление - влизане в състава на индекса на сините чипове SOFIX.

"SOFIX е най-важната цел и тя е неотменна част нашата стратегия. Ние покриваме повечето от критериите за влизане в състава на индекса, но има още няколко, които трябва да покрием. Получихме интересни предложения от нашите маркет-мейкъри, които са достижими, според мен. Вече съм помолил надзорния съвет да започне да ги разработва. Обсъдени са преди две седмици. За някои от тези мерки, може би ще се наложи да свикаме Извънредно Общо Събрание. След като това се случи, ще означава, че институционалната и регулаторна основа ще е налице. Вярвам, че с малко усилия целта до края на тази година ще бъде достигната. Броя на акционерите е критерия, за който говоря. Важна е и ликвидността, но ние вече покриваме този критерий. Но тези неща вървят заедно - броя на акционерите увеличава ликвидността. За втората част от нашето покриване вече сте информиране. Не разпределяме цялата печалба като дивидент, за да имаме средства. И понеже не можем да увеличим броя на акциите чрез ново разделение на акциите (stock split), защото сме ограничени от закона, възнамеряваме да повторим успешно проведените операции за разпределяне на част от печалбата като нови акции. Това ще повиши броя на акциите", коментира г-н Чамек.

Снимка 414952

"По отношение на финансовите пазари всички знаете, че увеличихме капитала и затова има усещане, сякаш има намаляване на стойността на акциите. Но става въпрос просто за преизчисляване", допълни още изпълнителният директор на чешката група.

Като главна цел пред компанията, Чамек определи запазване на позициите на фондовия пазар и продължаване на тенденцията по увеличаване на ликвидността.

"На предстоящото на 15-ти май общо събрание на акционерите в Стражица, предстои гласуване на втори полугодишен дивидент в раземер на 19 стотинки, с което общия дивидент за годината се очаква да възлезе на 29 стотинки", заяви Томаш Коллер, председател на Надзорния съвет на "КОРАДО-България".

Съпоставен с първия дивидент, платен през 2014-та година, повишението е близо два пъти и половина.

Какви са инвестиционните цели на компанията

"По-нататъшните инвестиции на групата, свързани с КОРАДО-България, ще бъдат фокусирани основно върху бъдещи придобивки. Инвестицията в бояджийския цех е стратегическа но изискваща значителен капитал и затова е необходимо да се убедим, че парите ще бъдат похарчени разумно. Въпреки, че сме изложени на много сериозната конкуренция на чуждестранните производители, ние се стараем да повишаваме интереса към нашите нови решения и ефективно енергийни продукти, за които търсенето е голямо", коментира Иржи Ржезничек.

"Обсъждаме нови производства в България. Това са високотехнологични и много сложни за производство продукти, което ще премести "КОРАДО-България" в една по-технологично развита позиция на пазара. И докато не сме сигурни по какъв начин точно ще се впишем в това производство, няма смисъл да ускоряваме бояджийския цех. Защото новите продукти не изискват точно бояджийски операции, а други видове технологии, които ще наложат коригиране на нашите планове. Освен това е необходима яснота по отношение на обемите. Едно е да имаш фиксирано оборудване, което работи на границите на възможностите си, друго е да имаш гъвкавост за повишение на производството. Имайте търпение, не искаме да харчим излишни пари, които да използваме за нещо друго", коментира по отношение на бъдещите инвестиционни планове и Войтех Чамек.

Бъдещето пред сектора

Три тренда доминират в момента в производството на радиатори - по-голям фокус към енергоспестяващи продукти; по-голяма дигитализация на продуктите; завишено търсене на комплексни решения - предлагане не само на продукти но и цялостни системи за отопление.

"Придобихме компания, която произвежда цялостни решения. Ние успешно пробихме на пазара на Руската федерация. Най-високата сграда в Русия е изцяло оборудвана с наши артикули", каза Алес Зохар, маркетинг-директор в КОРАДО Груп.

"Напълно готови сме да се впишем в новото европейско законодателство с цялостни системи за отопление на жилища и жилищни сгради. От гледна точка на развойната дейност, това бе едно ново и сериозно предизвикателство. Преди две години направихме джойнт венчър с най-добрата наша марка в чешката република с университетския център за енергийна ефективност в Прага. Това е едно много обещаващо сътрудничество за внедряване на най-добрите постижения в енергийната ефективност", допълни Зохар.

"Преди няколко години разработихме модулен тип стоманен радиатор. Неговите предимства са във вариабилността и в модулния принцип, който го прави универсален и лесен за строителни предприемачи и търговци на едро, защото с тази модулност се намаляваме нуждата от държане на склад на големи количества", смята маркетинговият експерт.

Доказателство за успеха на новата линия, според Зохар, е, че тя успешно проникна на пазарите в Белгия, Холандия, Германия и Австрия и постепенно се насочва към Централна и Източна Европа.

Компанията се опитва и да повиши присъствието си на така наречения дизайнерски сегмент с нови аква-пана. Те бяха разработени първоначално за немския пазар.

"В момента полагаме усилия за модернизация при агрегатите за централно отопление, които да достигнат най-високото ниво на енергийна ефективност А++, като очаквайте съвсем скоро новини", подсказа маркетологът.

Компанията възнамерява не само да достигне пълния си капацитет, но също така и да го увеличи. Това е свързано с проекти, по които вече работи.

"Най-общо казано запълване на производствения капацитет до 100% е невъзможно, защото става въпрос за много голям асортимент, който трябва да произвеждаме и някои от тях изискват препрограмиране на производството. Така че има чисто технологични ограничения, които пречат да се запълни.

Естествено оборудването трябва да се поддържа, правят се технологични прекъсвания. И най-важното е сезонността на продажбите. Не можете да произвеждате непрестанно, ако има по-слабо търсене. Аз мисля, че всеки път, когато производствените мощности са натоварени до 70%, това е индикатор, че скоро ще са необходими допълнителни инвестиции", обясни Чамек.

Всички материални разходи са свързани с цената на метала. Този месец виждаме отново ръст в цената на металите. Търсим всички възможности да намерим по-изгодна цена, но в известна степен европейските производители са изправени пред неконкурентна среда, защото цената, при която купуват металите в Европа е далеч по-различна от тази, при която се купува в Турция например.

Турският проблем...

Турското производство е естествен конкурент на чешката група, както в ЦИЕ, така и в Централна Европа. Особено в областта на най-разпространените стоманено-панелни радиатори. Очевидно върви ценова война, която до голяма степен е и в основата на спада в продажбите на КОРАДО-България в България.

В Западна Европа обаче, това не е чак такъв проблем, защото там се търсят продукти с по-висока добавена стойност и дизайнерски продукти, където турските производители не са конкурентни.

"Имаме два варианта - да се фокусираме върху продукти и услуги с по-висока добавъчна стойност, надеждност на времето и доставките, сервизна поддръжка, както и да се опитаме да оптимизираме разходите, което е една история без край. Вече загатнах, че имаме нов германски клиент с него сътрудничествотот върви много добре. Този клиент развиват бизнес в повечето европейски държави. И те въведоха нов елемент за нас, който не бяхме ползвали - онлайн бизнес. И това е абсолютно ново за нашия бранш. Другите не са се и опитвали да го въвеждат, а германците го направиха.", заяви Чамек.

Снимка 414951

"При онлайн-бизнеса се прави доставка в рамките на 24 часа и вече не се притеснявам от нашата конкуренция", допълни още изпълнителният директор на КОРАДО Груп.

Въвеждането на по-високотехнологични продукти с по-висока добавена стойност и онлайн-търговията, са фактори, които могат да разграничат чешката група от всички останали конкуренти в момента.

"За тази цел имаме нужда от добър партньор с добре развита мрежа за доставки до клиента направо от склада. Освен това имаме помощта на международните банки. В момента Турция е в рецесия и това оказва сериозно напрежение в краткосрочен план върху ценообразуването и доставките, но в средно- и дълго-срочен план не се притеснявам. Турския пазар на стоманени радиатори за миналата година бе 8 милиона евро, ако рухне няма да може да се възстанови това предлагане, заради липса на достатъчно производствен капацитет", смята още Чамек.

Според изпълнителния директор на КОРАДО Груп, турската криза идва като шанс и предоставя на компанията възможности. През последните пет години се вижда закриването на поне 3 средно-големи производителя на година, както и на пет по-малки. Сега се чува за доста голяма фирма, която може да бъде закрита тази година. Налице са и сделки по сливания и придобивания, които могат да се задълбочат в близко бъдеще.

"Не трябва да концентрираме цялото производство на един продукт на една производствена площадка. И това е причината да мислим за разширяване на производството към България, при това на продукти с по-висока добавена стойност. Колкото по-сложни продукти можем да произвеждаме в България, толкова по-добре", каза в заключение Войтех Чамек.