Българските работодатели рязко намаляват плановете си за увеличение на персонала, показва редовното изследване на ManpowerGroup за заетостта. Прогнозата, която събира данни от 620 работодатели от пет региона в България, е най-слабата през последните четири години, като перспективите за наемане намаляват с 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и с 5 процентни пункта на годишна база.

11% от работодателите планират увеличение на нивата на заетост, 7% предвиждат намаление и 78% не очакват промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта на страната е +8%.

"Намеренията на работодателите за наемане на служители през първото тримесечие на 2019 г. остават сравнително скромни, което се дължи на факта, че в началото на годината те обикновено изчакват да видят как ще се развият нещата, преди да вземат по-сериозни решения за увеличение на работната сила. В същото време компаниите все по-често споделят притесненията си, че имат нужда от нови служители, но не могат да намерят достатъчно подходящи кандидати. В момента едни от най-търсените профили включват работници и експертни позиции и много работодатели вече започнаха да внасят такива таланти от чужбина", каза Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани.

"Изключително важно е всички заинтересовани страни - директори, мениджъри "Човешки ресурси" и собственици, да осъзнаят, че пазарът на труда е крайно конкурентен, така че трябва да осигурят на служителите си дългосрочен ангажимент, за да се задържат на пазара. Един бизнес днес трябва да е подготвен и да инвестира в работната си сила и колкото по-бързо реагира в настоящата ситуация, толкова по-добра позиция ще има в бъдеще."

Кой ще е най-силният пазар на труда?

През следващите три месеца работодателите предвиждат да увеличат нивата на заетост във всички пет региона, като най-силен пазар на труда се очаква в Пловдив, където нетната прогноза за заетостта е +12% - подобрение от четири процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. София и Варна също предвиждат възможности за нови работни места с прогнози от +9%, докато работодателите в Русе и Бургас отчитат прогнози от съответно +8% и +7%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане на служители намаляват в три от петте региона, като работодателите във Варна отчитат най-значителен спад от 8 процентни пункта, докато прогнозите за Бургас и Русе са по-слаби с 2 процентни пункта. В същото време прогнозата за София се подобрява с 2 процентни пункта.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_18 Q4_18 Q1_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +13% +10% +8%
БУРГАС +12% +9% +7%
ПЛОВДИВ +14% +8% +12%
РУСЕ +8% +10% +8%
СОФИЯ +11% +7% +9%
ВАРНА +23% +17% +9%

В кои сектори ще се търсят най-много кадри?

По отношение на отделните сектори се очаква нивата на заетост да се увеличат във всички 10 индустрии през следващото тримесечие. Работодателите от сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" споделят най-силни намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +25% - значително увеличение от 15 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие.

Сектор "Строителство" също отчита ръст от 15 процентни пункта с прогноза от +19%, докато работодателите от сектор "Търговия на едро и дребно" имат прогноза от +14%. Както в сектор "Земеделие, лов, горско стопанство и риболов", така и в сектор "Производство" работодателите предвиждат умерено увеличение на работната сила с прогнози от +10%, докато работодателте от сектор "Минно дело" и "Публичен и социален сектор" отчитат най-слабите прогнози от +2%.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_18 Q4_18 Q1_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +13% +10% +8%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ +18% +14% +10%
СТРОИТЕЛСТВО +22% +4% +19%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА +6% +6% +6%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +14% +10% +25%
ПРОИЗВОДСТВО +25% +20% +10%
МИННО ДЕЛО +8% +7% +2%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР +10% +4% +2%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ +6% +7% +5%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ +3% +8% +5%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +18% +12% +14%

В допълнение работодателите от средно големите компании (50-249 служители) споделят най-силните намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +14%, докато прогнозата на големите предприятия (>250 служители) е +13%. Малките (10-49 служители) и микропредприятията.