Компаниите от автоиндустрията, които развиват дейност в България, не планират да затварят заводи въпреки тежките последствия за икономиката от кризата, предизвикана от епидемията. Също така близо 10% от фирмите от сектора продължават да работят по разширяването на дейността си в страната с нови производствени мощности.

Това показва проучване на Colliers, в което са включени мненията на директни доставчици за автомобилните производители с дейност в България, за които работят между 250 и 1000 души.

Според него голяма част от компаниите успяват да компенсират затруднения работен процес около епидемията от коронавирус с по-кратки, но повече смени или работа от вкъщи за позициите, при които това е възможно.

Какви ползи може да извлече от кризата автомобилният сектор у нас?

Какви ползи може да извлече от кризата автомобилният сектор у нас?

Първите индикации за стабилизация ще бъдат след август, казват експерти

Почти половината от дружествата потвърждават, че са били принудени да спрат дейността си за периода, в който производителите на оборудване, на които доставят компоненти не са работили. Останалата част, които работят и за други сектори, са поддържали операциите си с по-забавени темпове или са преструктурирали процесите си.

"Още от началото на извънредното положение, част от компаниите са предприели допълнителни мерки за справяне с последствията от здравната криза като платен и неплатен отпуск, работа на смени. В следващите 18 месеца, 1/3 от производителите ще продължат дейността си както досега, а 33% обмислят различни възможности за повишаване на ликвидността си компанията", става още ясно от изследването.

Отново близо половината или 47% от компаниите в сектора са кандидатствали по схемата на правителството "60/40".

Останалите смятат, че не се нуждаят от тях на този етап или не са адекватни за бизнеса им. Вместо това, предлагат друг вид помощ, която считат за по-ефективна - "50/0" или "60/0", мярката да се предостави за по-дълъг период от време, бюрократичната част в процеса да се съкрати и да се помисли за подкрепа на индустрията и в периода след извънредното положение.